آموزش جوجه کشی

Damavand Quail

بخش آموزش جوجه کشی شرکت بلدرچین دماوند شامل نکات آموزشی مختلفی درباره نحوه جوجه کشی انواع پرندگان، انتخاب تخم نطفه دار مناسب، آشنایی با بخش های مختلف یک مرکز جوجه کشی و آموزش کار با انواع ماشین آلات جوجه کشی است