لوازم ساخت دستگاه

سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل plc-dqig
مقایسه
4.50

سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل PLC-DQIG

قیمت نهایی :۱,۲۰۰,۰۰۰تومان
سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل dqi
مقایسه
4.00

سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل PLC-DQI

قیمت نهایی :۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
Placeholder
مقایسه
0

فن دستگاه جوجه کشی رادیال

قیمت نهایی :۸۵۰,۰۰۰تومان
رطوبت ساز دیسکی دو محور
مقایسه
5.00

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی دیسکی دو محور

قیمت نهایی :۶۳۰,۰۰۰تومان
رطوبت ساز دیسکی تک محور
مقایسه
5.00

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی دیسکی تک محور

قیمت نهایی :۵۰۰,۰۰۰تومان
مقایسه
0

موتور 68 KTYZ

قیمت نهایی :۴۵۰,۰۰۰تومان
موتور 60ktyz
مقایسه
0

موتور 60 KTYZ

قیمت نهایی :۳۸۰,۰۰۰تومان
موتور 49 tyz
مقایسه
0

موتور 40 KTYZ

قیمت نهایی :۳۰۰,۰۰۰تومان
موتور 50 ktyz
مقایسه
0

موتور 50 KTYZ

قیمت نهایی :۲۸۰,۰۰۰تومان
مشاوره رایگان