"اردک"

جوجه کشی اردک

در صورت ذخیره تخم های جوجه کشی را باید در سردخانه در دمای 15-12 درجه سانتی گراد نگهداری نمود.  اگر تخم ها کمتر از3 روز در سردخانه بمانند نیازی به چرخش تخم ها نیست در غیر این صورت حداقل روزی 1 بار پرخانده شوند. اگر تخم ها بیشتر از 1 هفته نگهداری شوند باروری تخم ها کاهش می یابد به علاوه کاهش رطوبت انبار باعث کاهش جوجه درآوری می گردد. طول دوره جوجه کشی در همه اردک ها  28 روز ولی در...

نکات مهم در جوجه کشی اردک

در موسساتی که پرورش اردک به طور وسیع و در شرایط صنعتی صورت می گیرد ، برای تهیه جوجه اردک ناگزیر به جوجه کشی اردک به صورت طبیعی یا مصنوعی هستند . جهت تهیه تخم اردک های نطفه دار برای جوجه کشی اردک باید در گله به تعداد معین ، اردک ماده و نر نگه داری کرد . درصد نطفه داری در اردک ها معمولا خوب است برای این که بهترین نتیجه از نظر تهیه تخم های نطفه دار...

پوشش بدن اردک ها و استفاده از آن در تهیه محصولات مختلف

پوشش بدن اردک ها در روزهای بدو تولد از کرک بوده که عایق حرارتی خوبی برایش فراهم می کند . زمانی که این کرک ها با روغن ناشی از پرها پوشیده شود نسبت به آب مقاوم می شود بنابراین پرنده قادر است بلافاصله بعد از خروج از تخم شنا کند (بیشتر…)