دسته های محصولات : شانه های دستگاه جوجه کشی

همه 5 نتیجه

شانه تخم بلدرچین ۹۶ عددی مناسب دستگاه جوجه کشی

  • شانه بلدرچین_۲af8484c_l

تومان۲,۵۰۰

شانه بلدرچین 96 عددی ویژه دستگاه جوجه کشی وقابلیت جایگذاری تخم بلدرچین های درشت در این شانه

مقایسه
View Full Info
تومان۲,۵۰۰

شانه بلدرچین 96 عددی ویژه دستگاه جوجه کشی وقابلیت جایگذاری تخم بلدرچین های درشت در این شانه

شانه تخم بوقلمون مناسب دستگاه جوجه کشی

  • شانه-بوقلمون-۲۵-عددی_۸۷d9931d_l

تومان۴,۵۰۰

شانه تخم بوقلمون،مناسب برای تخم بوقلمون و تخم اردک های درشت سایز p p

مقایسه
View Full Info
تومان۴,۵۰۰

شانه تخم بوقلمون،مناسب برای تخم بوقلمون و تخم اردک های درشت سایز p p

شانه تخم شتر مرغ مناسب دستگاه جوجه کشی

  • ۰۰۲_۶۸a4821f_l

تومان۲,۵۰۰

شانه تخم شتر مرغ،تقویت شده نسبت به مدل های مشابه هوادهی مناسب به اطراف پوسته تخم شتر مرغ تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه نو

مقایسه
View Full Info
تومان۲,۵۰۰

شانه تخم شتر مرغ،تقویت شده نسبت به مدل های مشابه هوادهی مناسب به اطراف پوسته تخم شتر مرغ تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه نو

شانه تخم کبک ۶۴ عددی مناسب دستگاه جوجه کشی

  • شانه-کبک_d1e4fc23_l

تومان۳,۵۰۰

شانه تخم کبک64 عددی،تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه نو p.p

مقایسه
View Full Info
تومان۳,۵۰۰

شانه تخم کبک64 عددی،تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه نو p.p

شانه مرغ ۴۲ عددی دستگاه جوجه کشی

  • شانه-مرغ-۴۲-تایی_cc5d77f1_l

تومان۲,۵۰۰

شانه مرغ 42 عددی، تهیه شده از بهترین مواد اولیه (نو) شفاف p.p این شانه با قالب های جدید شرکت بلدرچین دماوند پس از کسب نظر

مقایسه
View Full Info
تومان۲,۵۰۰

شانه مرغ 42 عددی، تهیه شده از بهترین مواد اولیه (نو) شفاف p.p این شانه با قالب های جدید شرکت بلدرچین دماوند پس از کسب نظر