المنت دستگاه جوجه کشی

Damavand Quail

خرید انواع المنت با توان های مختلف مناسب برای استفاده در دستگاه جوجه کشی

المنت 150 وات
مقایسه
0

المنت دستگاه جوجه کشی 150 وات

قیمت نهایی :۲۹۰,۰۰۰تومان
المنت 300 وات دستگاه جوجه کشی
مقایسه
0

المنت دستگاه جوجه کشی 300 وات

قیمت نهایی :۱۷۵,۰۰۰تومان
المنت 500 وات دستگاه جوجه کشی
مقایسه
0

المنت دستگاه جوجه کشی 500 وات

قیمت نهایی :۲۷۵,۰۰۰تومان