اهمیت چرخاندن تخم درجوجه درآوری

دسته : آموزش جوجه کشی

موفقیت در امر جوجه درآوری به 4 ویژگی اصلی ازقبیل درجه حرارت- رطوبت- تهویه و چرخاندن صحیح تخم بستگی دارد .

چرخش تخم عاملی مهم برای تکامل جنین در دوران اولیه جوجه کشی است. تخم ها در فرآیند انکوباسیون هر ساعت 1بار و به صورت زاویه 45-35 درجه از خط عمود بر افق احتیاج دارند  .

چرخش تخم در14روز اول انکوباسیون اهمیت زیادی دارد و در 3 روز آخر جوجه کشی که جنین خود را در موقعیت جوجه درآوری قرار می دهد ضرورتی ندارد .

چرخش از چسبندگی جنین به غشاهای پوسته در اوایل جوجه کشی جلوگیری می کند و عدم چرخش مانع از رشد و تکامل اولیه شده و سبب مرگ جنین می شود .

چرخاندن تخمها به توزیع جریان هوا کمک کرده وباعث خنک شدن تخمها می گردد همچنین به فرآیند بلند شدن زرده در روزهای آخر انکوباسیون و استفاده بهینه از آلبومین و جذب اکسیژن از خون به علاوه تسریع روند تکامل وتحرکات طبیعی و کاهش حالتهای غیر طبیعی کمک فراوانی می کند  .

در تخم هایی که چرخانیده نشوند 1) نسبت طبیعی فاصله جنین- سفیده و کیسه زرده مختل می شود. 2) جنین از سفیده استفاده کامل نمی کند 3) جنین در نیمه دوم جوجه کشی کوچکتر می شود .

پایین بودن جوجه درآوری همراه بامرگ و میر بالای جنین در داخل پوسته ی حامی سفیده معیار خوبی برای نشان دادن مشکل چرخش است.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود

مشاوره رایگان