نکاتی پیرامون کیفیت تخم مرغ نطفه دار

نکاتی پیرامون کیفیت تخم مرغ نطفه دار

تخم مرغ های نطفه دار ممتاز از گله های مادری که در سلامت کامل به سر می برند حاصل می شود.عواملی چون تراکم بالا  و کمبود آب یا غذا سبب بروز استرس در گله شده و کاهش تولید بروزمی کند وتخم های با کیفیت نا مطلوب تولید می شود این عوامل روی جنین های در حال رشد داخل تخم ویا جوجه های حاصل در دوره پرورش تاثیر به سزایی دارد  .

کیفیت پوسته تخم تولیدی تحت تاثیر وضعیت سلامت گله قرار دارد و بر میزان جوجه درآوری نیز بی تاثیر نمی باشد.کیفیت تخم ها نیز در خلال زمانی که تولید می شود وقبل از خواباندن در دستگاه نیز ممکن است دستخوش تغییرات نا خواسته ای شود  .

فاصله طولانی بین نوبت های جمع آوری تخم ها سبب افزایش آلودگی پوسته می شود.وجود شکستگی وترک روی پوسته سبب نفوذ آلودگی به درون تخم شده وبه دنبال آن کاهش کیفیت بروز می کند.حمل ونقل نا مناسب تخم ها سبب ایجاد ترک مویی روی پوسته می گردد وبر روی قدرت حیاتی جوجه های حاصل اثر می گذارد.در صورتی که دست پرسنل در هنگام جمع آوری تخم ها آلوده به کود ویا محتویات تخم های شکسته آلوده گردد سبب انتقال آلودگی  به تخم های تمیز میشود.در ضمن آلودگی به دلیل عدم شستشو وضدعفونی نمودن وسایل حمل نقل مانند سبد وسینی اتفاق می افتد بعلاوه حمل ونقل تخم ها وانتقال آنها سبب اختلال در ساختمان داخلی تخم شده واز قدرت حیاتی جنین کاسته می شود  .

شرایط نگه داری تخم هادر مزرعه یا کارخانه جوجه کشی فاکتور مهمی است که روی کیفیت تخم اثر می گذارد.اطلاعاتی که در مسیر جوجه کشی به مزرعه و بالعکس ارسال می شود تا کیفیت تخم ها بالا رود  .

الف) اطلاعاتی که از مزرعه به جوجه کشی ارسال می شود :

طریقه شستشو وضد عفونی تخم ها

معیار بهداشتی به کار رفته

بیماری ها و داروهای تجویز شده

شرایط نگه داری تخم ها

وضعیت آلودگی گله به سالمونلا

وضعیت آلودگی گله به بیماریهای تخم زا

ب)اطلاعاتی که می بایست از جوجه کشی به مزرعه ارسال شود :

کیفیت پوسته تخم های خوابانده شده

میزان نطفه داری تخم مرغ های ارسالی

نتایج مربوط به آزمایش باکتریولوژیکی

میزان مرگ ومیر جنینی

میزان جوجه درآوری

میزان جوجه های با کیفیت پایین یا با عوارض کمبود

پیام بگذارید