نکاتی پیرامون کیفیت تخم مرغ نطفه دار

دسته : مرغ

تخم مرغ های نطفه دار ممتاز از گله های مادری که در سلامت کامل به سر می برند حاصل می شود.عواملی چون تراکم بالا  و کمبود آب یا غذا سبب بروز استرس در گله شده و کاهش تولید بروزمی کند وتخم های با کیفیت نا مطلوب تولید می شود این عوامل روی جنین های در حال رشد داخل تخم ویا جوجه های حاصل در دوره پرورش تاثیر به سزایی دارد  .

کیفیت پوسته تخم تولیدی تحت تاثیر وضعیت سلامت گله قرار دارد و بر میزان جوجه درآوری نیز بی تاثیر نمی باشد.کیفیت تخم ها نیز در خلال زمانی که تولید می شود وقبل از خواباندن در دستگاه نیز ممکن است دستخوش تغییرات نا خواسته ای شود  .

فاصله طولانی بین نوبت های جمع آوری تخم ها سبب افزایش آلودگی پوسته می شود.وجود شکستگی وترک روی پوسته سبب نفوذ آلودگی به درون تخم شده وبه دنبال آن کاهش کیفیت بروز می کند.حمل ونقل نا مناسب تخم ها سبب ایجاد ترک مویی روی پوسته می گردد وبر روی قدرت حیاتی جوجه های حاصل اثر می گذارد.در صورتی که دست پرسنل در هنگام جمع آوری تخم ها آلوده به کود ویا محتویات تخم های شکسته آلوده گردد سبب انتقال آلودگی  به تخم های تمیز میشود.در ضمن آلودگی به دلیل عدم شستشو وضدعفونی نمودن وسایل حمل نقل مانند سبد وسینی اتفاق می افتد بعلاوه حمل ونقل تخم ها وانتقال آنها سبب اختلال در ساختمان داخلی تخم شده واز قدرت حیاتی جنین کاسته می شود  .

شرایط نگه داری تخم هادر مزرعه یا کارخانه جوجه کشی فاکتور مهمی است که روی کیفیت تخم اثر می گذارد.اطلاعاتی که در مسیر جوجه کشی به مزرعه و بالعکس ارسال می شود تا کیفیت تخم ها بالا رود  .

الف) اطلاعاتی که از مزرعه به جوجه کشی ارسال می شود :

(1طریقه شستشو وضد عفونی تخم ها

(2معیار بهداشتی به کار رفته

(3بیماری ها و داروهای تجویز شده

(4شرایط نگه داری تخم ها

(5وضعیت آلودگی گله به سالمونلا

(6وضعیت آلودگی گله به بیماریهای تخم زا

ب)اطلاعاتی که می بایست از جوجه کشی به مزرعه ارسال شود :

(1کیفیت پوسته تخم های خوابانده شده

(2میزان نطفه داری تخم مرغ های ارسالی

(3نتایج مربوط به آزمایش باکتریولوژیکی

(4میزان مرگ ومیر جنینی

(5میزان جوجه درآوری

(6میزان جوجه های با کیفیت پایین یا با عوارض کمبود

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود