نوربینی تخم بوقلمون

دسته : بوقلمون

نور بینی

نور بینی یا کاندلینگ عملی است که طی آن و در خلال فرآیند جوجه کشی بوقلمون ، از روند طبیعی و صحیح رشد جنین در داخل تخم اطمینان حاصل می شود. نور بینی همان گونه که از نام آن پیدا است به کمک نور انجام می شود. در واقع در فضایی نیمه تاریک، تخم بوقلمون در مقابل نور شدید قرار می گیرد و با مشاهده سایه ای از جنین و با تکیه بر تجربه، می توان از جوجه کشی صحیح اطمینان حاصل نمود. بطور کلی نور بینی تخم بوقلمون به دلیل رنگی بودن پوسته، از نوربینی تخم مرغ مشکل تر است. در هر صورت زودتر از 4 الی 5 روز پس از شروع جوجه کشی، عمل نور بینی نباید صورت گیرد. در زمان انجام این عمل، تعداد تخم های نطفه مرده، بی نطفه و جنین مرده باید شمارش و ثبت گردد.

در 4 الی 5 روزگی درجه شفافیت و یا کدر بودن تخم بوقلمون در زمان نور بینی ممکن است متفاوت باشد. تخم های شفاف شامل تخم های نطفه مرده، بدون نطفه و جنین مرده هستند و تخم های تیره تر دارای جنین سالم هستند.

پس از عمل نور بینی کلیه تخم های شفاف باید جمع آوری شده و سپس شکسته شوند تا تعداد تخم های نطفه مرده، بی نطفه و جنین مرده مشخص و ثبت گردند. با عمل نور بینی می توان علل اشکالات موجود را بررسی نمود و دریافت که این مشکلات مربوط به مدیریت پرورش است یا ماشین جوجه کشی. به طور معمول تخم های شفاف در گله های جوان از 2 الی 3 درصد و در گله های پیر از 7 الی 88 درصد نباید تجاوز کند و عمل نور بینی باید در اسرع وقت انجام شود و باید دقت کرد که تخم ها در طول عملیات سرد نشود (دمای سالن حدود 300 درجه سانتی گراد مناسب است). بعد از اینکه تخم های شفاف در طول نور بینی از شانه ها خارج شدند جای آنها باید در تخم های سالم دیگر پر شود تا گردش هوا در دستگاه جوجه کشی دچار اشکال نشود.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود

22 اردیبهشت 1398

سلام جوجه قرقاول یک روز میخواستیم موجود دارید

    22 اردیبهشت 1398

    سلام دوست عزیز
    در حال حاضر دز حوزه فروش تخم نطفه دار و جوجه فعالیت نداریم.