مشکلات احتمالی مربوط به حرکت راک

دسته : پرسش و پاسخ

1 – موتور راک دائم در حال چرخش است؟

• تنظیمات را بررسی کنید ، عدد منوی ton بیش تر از 28 نباشد.

• دکمه چرخش دستی را بررسی کنید تا گیر نکرده باشد.

• یک لامپ را به طور موازی با موتور وصل کنید ، اگر موتور ایستاد خازن موتور خراب شده که باید تعویض شود. و یا به همان روش (با لامپ) ادامه دهید تا پایان دوره خازن را تعویض کنید.

2 – موتور راک چرخش ندارد؟

• دقت کنید تا سیستم کنترل در وضعیت هچر نباشد. اگر چراغ هچر روشن بود با نگهداشتن دو کلید بالا و پایین به مدت سه ثانیه راک را از وضعیت هچر خارج کنید.

• راک را به صورت دستی با استفاده از دکمه ترنر در مدل های Dqi و (دکمه منو و دایره همزمان در مدل های dqsh) به حرکت در آورید اگر راک حرکت نکرد اتصالات برق در قسمت  برد (سیستم کنترل) و موتور بررسی نمایید.

3 – راک هرز شده و نمی چرخد؟

• به علت فشار بیش از حد یا عدم رعایت توازن در چینش راک به چرخ دنده ای گیربکس موتور آسیب رسیده که باید تعویض شود.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود

2 فروردین 1397

سوال:دستگاه راک هرچنددقیقه یاچندساعت بایدبچرخد

    22 دی 1399

    سلام دوست عزیز
    ساعت و دقیقه چرخش تخم های نطفه دار خیلی مهم نیست. ولی حداقل چرخش که هر 4 تا 5 ساعت است باید رعایت شود و اگر بیشتر هم باشد مشکلی برای تخم مرغ ها پیش نمی آید.