غذای کبک چیست؟

دسته : کبک

کبک ها پرندگانی از تیره ی قرقاولان هستند که در سراسر اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای شمالی یافت میشوند. این پرندگان بیشتر به دلیل گوشت خود شکار می شوند. غذاهایی که با گوشت کبک طبخ میشوند در سراسر اروپا بسیار پرطرفدارند. افزایش استفاده از این پرنده در رژیم های غذایی، منجر به افزایش تقاضا برای خرید آن شده، به همین دلیل شکار کردن به تنهایی، قادر به پاسخگویی به نیاز بازار نیست. در همین راستا پرورش کبک این روزها رونق بسیاری یافته است. مهم‌ترین نکته در پرورش موفق کبک، غذای جوجه کبک و نحوه‌ی غذا دادن به آن است. بررسی های تجربی نشان داده است که جوجه های این پرنده طی 10 روز اول زندگی خود، با استفاده از یک رژیم غذایی سرشار از پروتئین که غالباً از حشرات تشکیل شده باشد، بیشتر رشد می کنند. این پرنده‌ در صورت تغذیه با خرده نان بسیار کم رشد کرده و هنگامی که به طور کامل با بذر تغذیه شود قادر به زنده ماندن نیست. نسبت غذای جذب شده، به طور معمول از تجزیه و تحلیل لاشه ی پرنده تعیین می شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این روش، میزان غذای مورد نیاز برای جوجه های دو روزه ی کبک، 80/0 گرم حشره ی خشک شده در هر وعده و 95/1 گرم برای جوجه های 9 روزه است. پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند، مقاومت در برابر سرماخوردگی با وزن، و نه با سن ارتباط دارد. بنابراین کمبود غذای حشرات در چند روز اول زندگی، آسیب پذیری آن ها در برابر کاهش درجه حرارت و باران را افزایش میدهد. در این مقاله به بررسی غذای کبک و نحوه ی غذا دادن به آن ها می پردازیم.

احتیاجات غذایی کبک

1- آب

2- انرژی

3- پروتئین و ترکیب اسید های آمینه

4- مواد معدنی

5- ویتامین

نقش آب در غذای کبک

تحمل تشنگی در کبک نسبت به گرسنگی بسیار کم تر است و چند ساعت تشنه ماندن سبب تلف شدن کبک می گردد. حدود 70 درصد وزن بدن کبک و 65 درصد وزن کبک از آب تشکیل شده است. برای تنظیم دمای بدن، هضم مواد خوراکی، جذب و انتقال مواد مغذی در بدن، وجود آب بسیار ضروری است.

مقدار مصرف آب توسط کبک به نوع و مقدار مصرف خوراک، دما و رطوبت محیط و سن پرنده بستگی دارد. در شرایط نرمال بیشترین مقدار آب پس از مصرف خوراک اشتفاده می شود.

مقدار مصرف آب در کبک در شرایط نرمال 2-1 برابر مقدار مصرف خوراک است.دمای مناسب آب مصرفی حدود 18 درجه سانتی گراد باید باشد. آب باید دائماً در دسترس کبک قرار گیرد. تعداد آب خوری ها و پراکنش آنها در سالن باید به نحوی باشد که دسترسی تمام پرندگان به آب به صورت یکنواخت و به راحتی انجام شود.

گاهی اوقات می توان یکسری از ویتامین ها و یا دارو و واکسن را از طریق آب در اختیار پرنده قرار داد. برای مصرف یکنواخت این مواد می توان برای حدود یک یا دو ساعت گله را تشنه نگه داشت و سپس آب را به همراه ماده محلول مورد نظر در اختیار گله قرار داد تا تمام گله به صورت همزمان ماده مورد نظر را مصرف کنند.

انرژی مورد نیاز کبک

ترکیب بدن کبک با میزان انرژی خوراک تغییر می کند. انرژی مورد نیاز کبک، صرف رشد بافت های بدن، حفظ دمای بدن، تولید تخم، فعالیت های فیزیکی و متابولیسم می شود. انرژی کبک از کربوهیدرات ها (قندها)، چربی و پروتئین خوراک تامین می شود. در صورت جذب مواد انرژی زا بیش از حد مورد نیاز بدن این انرژی به صورت چربی در بدن ذخیره می شود.

اگر انرژی جیره کم باشد معمولاً مقدار مصرف خوراک افزایش می یابد تا کبک بتواند نیاز خود به انرژی را تامین کند. البته این افزایش میزان مصرف خوراک به اندازه حداکثر ظرفیت دستگاه گوارش محدود می شود. با کاهش سطح انرژی جیره، رشد پرنده هم کاهش می یابد.

اگر میزان انرژی جیره بیشتر شود مصرف خوراک نیز کاهش می یابد و در صورتی که غلظت سایر مواد مغذی جیره نیز افزایش داده نشود کمبود پروتئین و سایر مواد مغذی در بدن دیده می شود که سبب کاهش رشد و سلامت پرنده می شود.

در هوای گرم اشتهای پرنده و در نتیجه مصرف دان کمتر می شود و باید در فصول گرم سال از مواد انرژی زا و مغذی کم حجم در جیره استفاده کرد.

پروتئین مورد نیاز کبک

پروتئین ها از اجزای کوچکتری به نام اسید آمینه تشکیل شده اند. یکسری از اسیدهای آمینه در بدن پرنده قادر به ساختن نیست به این گروه ها اسید آمینه ضروری که شامل: فنیل آلانین، ایزولوسین، لیزین، لوسین، میتیونین، ترئونین، والین، تریپتوفان، آرژنین، گلایسین، هیستیدین می باشد و اسید آمینه هایی که بدن قادر به تولید آن ها است را اسید آمینه غیر ضروری که شامل:  تایروزین، اسیدگلوتامیک، اورنتین، آلانین، اسید آسپارتیک، سیترولین است که ارزش بیولوژیکی هر پروتئین وابسته به میزان اسید های آمینه ضروری آن می باشد.

یکی از اشتباهات جیره نویسی در این است که معمولاً درصد پروتئین در جیره مبنای تامین احتیاجات کبک در نظر گرفته می شود اما در عمل باید احتیاجات کبک به هر یک ار اسید های آمینه مبنای جیره نویسی باشد و بر اساس آن در صد پروتئین جیره مشخص شود.

مصرف بیش از اندازه پروتئین در جیره علاوه بر افزایش قیمت جیره سبب ایجاد مشکلات متابولیکی و افزایش تولید حرارت بدن می شود.

کمبود اسید های آمینه سبب کاهس رشد و یا توقف رشد می شود. از سایر مشکلات کمبود پروتئین و یا هر یک از اسید های آمینه می توان به کاهش تولید، افزایش ضریب تبدیل غذایی، کانی بالیسم و افزایش چربی در بدن اشاره کرد.

گاهی اوقات با کمبود یکی از اسیدهای آمینه کبک برای جبران کمبود این اسید آمینه، خوراک بیشتری مصرف می کند و در نتیجه انرژی بیشتری جذب می شود و این انرژی مازاد به صورت چربی در بدن ذخیره می شود.

مهمترین موردی که در تنظیم جیره کبک برای تامین انرژی و پروتئین باید در نظر گرفت نسبت انرژی به پروتئین جیره است که می تواند نقش مهمی در تامین احتیاجات پرنده داشته باشد.

مواد معدنی در تغذیه کبک

مواد معدنی وظایف ساختمانی و عملکرد های متنوعی را بر عهده دارند. استحکام استخوان ها و پوسته تخم ناشی از نمک های کلسیم است. الکترولیت یعنی سدیم، پتاسیم و کلر با تنظیم تعادل اسمزی در حفظ pH مشارکت می کنند. بعضی از مواد معدنی تنظیم کننده های اصلی فرآینده های سلولی هستند. مواد معدنی پر مصرف شامل: کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم ، کلر و منیزیم می باشند.

به منظور جلوگیری از بروز کمبودها و مسمومیت ها، جذب و دفع مواد معدنی در بدن تنظیم می شود. مواد معدنی پر مصرف اغلب در جیره وجود دارد و از طریق سیستم های انتقال ویژه جذب می شوند.

کلسیم متداول ترین ماده معدنی در بدن بوده و مقدار مورد نیاز آن در جیره بیشتر از سایر مواد معدنی است. در پرندگان ماده تخم گذار بیشترین مقدار کلسیم جیره برای ساختن پوسته تخم بکار می رود. کلسیم فعالترین عنصر معدنی از نظر متابولیکی است و متابولیسم آن به شدت کنترل می شوند.

فسفر حدود 85 درصد در بدن پرندگان در استخوان یافت می شود. فسفات از طریق روده کوچک جذب می گردد. در جوجه های در حال رشد که جیره ای با نسبت کلسیم به فسفر برابر 2 به 1 را مصرف می کنند 20 درصد فسفر جذب شده از طریق دفع با منشا داخلی از دست می رود.در زمان تخم گذاری نیاز به فسفر افزایش می یابد.

سدیم، پتاسیم و کلر جیره به سهولت از روده جذب می شوند. این الکترولیت ها در نواحی بالایی دستگاه گوارش به طور فعال ترشح می گردند و جذب خالص آنها در رکتوم و سکوم اتفاق می افتند. هر سه این مواد در حفظ تعادلی یونی مایعات بدن حائز اهمیت می باشند. هر سه این مواد معدنی وظایف تنظیم کنندگی و کوفاکتوری با آنزیم های بسیاری را بر عهده دارند.

ویتامین های مورد نیاز کبک

پرندگان بیشتر ویتامین ها را نمی توانند بسازند. برخی از ویتامین ها در طیور به وسیله میکروارگانیسم های دستگاه گوارش ساخته می شوند ولی بیشتر احتیاجات ویتامینی پرندگان باید از طریق خوراک تامین شود. ویتامین ها به دو صورت تامین می شوند:

1- ویتامین های محلول در چربی

2- ویتامین های محلول در آب یا پروتئین

ویتامین های A، D، E، K  معمولا به همراه منابع چربی جیره یافت می شوند بنابراین هر چه هضم و جذب چربی جیره بهتر انجام شود ویتامین های محلول در چربی نیز بهتر جذب می شوند و از طرفی هرچه چربی های جیره قبل از مصرف در معرض تخریب یا فساد بیشتری قرار گیرد ویتامین های محلول در چربی نیز آسیب می بینید.

ویتامین های محلول در چربی به خوبی می توانند در بدن ذخیره شوند. در صورتی که مقادیر کافی از آنها در بدن ذخیره شده باشد کبک تا حدودی کمبود دوره ای ویتامین ها محلول در چربی را می تواند تحمل کنند.

ویتامین های محلول در آب به شکل آزاد و یا به صورت ترکیب با پروتئین ها، از طریق مسیرهای مستقلی جذب می گردد. بجز ویتامین12 B و کولین بقیه به در مقادیر قابل توجهی ذخیره نمی شوندو تامین آنها به مقدار نسبتا ثابت در جیره الزامی است.

علائم کمبود ویتامین های محلول در آب اغلب مشابه است. معمولا کاهش رشد، پر درآوری ضعیف، کم خونی و افزایش حساسیت به بیماری های عفونی از علائم ویتامین های محلول در آب است.

غذای کبک در طبیعت

غذای کبک در طبیعت بیشتر از انواع مختلف حشرات (مانند جیرجیرک، سنجاقک، ملخ، مورچه و زنبور) تشکیل شده‌ است، البته انواع کرم ها نیز بین کبک های وحشی محبوبیت زیادی دارند. غذای کبک در طبیعت انواع مختلفی از دانه ها و سبزیجات سبز (مانند نخود سبز، عدس سبز، نخود فرنگی و…) را نیز شامل می شود. در ادامه، بعضی از انواع مختلف غذای کبک در طبیعت را بررسی خواهیم کرد.

غذای کبک در طبیعت

علف های هرز

از آن جا که علف های هرز معمولاً گیاهان ما را خراب میکنند، شاید ندانیم که پرندگانی مانند کبک، این گیاهان را به دلیل ارزش غذایی بالایشان می خورند. کبک ها نه تنها علف های هرزی مانند قاصدک را می خورند، بلکه حتی دانه های آن ها نیز جزء غذای کبک در طبیعت است. گندم سیاه وحشی، علف دم روباه و گیاه گره دار نیز از دیگر علف های هرزی هستند که به عنوان غذای کبک در طبیعت شناخته شده اند.

غلات

شاید کشاورزان از این بابت خوشحال نباشند، اما غلاتی از قبیل ذرت، گندم، گندم سیاه و جو، جزء غذاهای محبوب و پرطرفدار در بین کبک ها است. با توجه به اینکه این غذاها فصلی است، پرندگان بیشتر در تابستان و پاییز از آن استفاده می کنند.

چمن

چمن بخشی از غذای کبک در طبیعت است. گاوداری ها در ایالات متحده مملو از چمنزارهای بلند است که علاوه بر یک منبع غذایی، به عنوان پناهگاه کبک ها برای اجتناب از شکارچیان نیز استفاده می شوند.

حشرات

معمولاً کبک های جوان حشره، و انواع بزرگتر گیاه می خورند. پروتئین و سایر مواد مغذی موجود در این حشرات به کبک های جوان کمک می کند تا بزرگ و چاق شوند. بعضی از کبک های بزرگ نیز حشره می خورند، اما این تنها 10 درصد از غذای مصرفی آن ها را تشکیل می دهد.

غذای کبک کوهی

کبک کوهی در تمام طول روز به خوردن مشغول است اما دو نقطه ی اوج تغذیه روزانه نیز برای آن وجود دارد. یکی از 7 تا 11 صبح و دیگری از 5 تا 7 بعدازظهر(بیشتر 5 تا 6 عصر). از مهم ترین عواملی که به غذای کبک کوهی مرتبط است دما، رطوبت و روشنایی است. وقتی هوا ابری، بارانی یا سرد باشد، کبک های کوهی دیرتر غذا می خورند. تعداد دفعات خوردن غذای کبک کوهی نیز وقتی روشنایی قوی، و درجه حرارت زیاد باشد، به عنوان مثال در ظهرهای آفتابی، کم میشود.

کبک های کوهی برای صرف غذا از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کنند. به عنوان مثال در گروهی که متشکل از یک نر و سه ماده است، ابتدا نر و سپس به ترتیب ماده ها به غذا نوک می زنند. زمان طی شده برای صرف غذای کبک کوهی نیز تفاوت قابل ملاحظه ای با این نظم و ترتیب خاص ندارد، شاید علت این موضوع قرار گرفتن مقدار کافی غذا در اختیار کبک کوهی باشد، به همین دلیل رقابت کمی بین آن‌ها بر سر غذا وجود دارد. عوامل بسیار دیگری نیز روی غذای کبک کوهی اثرگذار است؛ به عنوان مثال زمان استراحت، زمان طی شده بر روی زمین، آشامیدن و….

غذای کبک در زمان جوجه کشی

بهترین زمان برای جوجه کشی کبک از آبان تا فروردین است. در این زمان جفت ها آماده تولیدمثل میشوند. بنابراین توجه به سلامتی آن‌ها بسیار مهم است. یکی از راه های رسیدن به این هدف اهمیت دادن به غذای کبک در زمان جوجه کشی است.

بهترین راه برای تأمین غذای کبک در زمان جوجه کشی استفاده از بادام های خرد شده در طول روز و شب است. در کنار بادام باید از سایر بذرهای مورد نیاز کبک نیز استفاده شود. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه نشان داده اند که ارتباط بسیاری میان در دسترس بودن غذای کبک در زمان جوجه کشی و تخمگذاری کم خطرتر وجود دارد. البته در کنار غذا، گرمای مناسب نیز برای سلامتی جفت ها بسیار اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

در زمان جوجه کشی می‌توان برای کبک ها، حمام گِل تهیه کرد، این کار علاوه بر این‌که برای آن‌ها بسیار لذت بخش است، برای سلامتی شان هم مفید است. این حمام گل را باید در محل نگه داری آن‌ها بسازیم و مطمئن شویم که گل مورد استفاده، عاری از انواع کرم ها یا هر چیز دیگری که سلامتی کبک را تهدید میکند، باشد.

به منظور تأمین ویتامین کافی، بهتر است به غذای کبک در زمان جوجه کشی حداقل هفته ای یکبار، سیر، لیمو یا پوست پرتقال اضافه شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر این مورد پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش جوجه کشی کبک را مطالعه کنید.

غذای کبک در زمان جوجه کشی

غذای جوجه کبک و نحوه غذا دادن به آن

کبک های وحشی به جوجه های خود حشره میدهند. در هنگام تهیه غذا و نحوه غذا دادن به جوجه کبک باید از وجود تمام مواد مغذی، ویتامین ها و مواد معدنی اطمینان حاصل کرد. جوجه های کبک عاشق خوردن سفیده تخم مرغ آب پز هستند و شما می توانید آن را هر روز به غذای جوجه کبک ها اضافه کنید.

نکته ی مهم دیگر در تأمین غذای جوجه کبک این است که یک بار صبح و یک بار شب باید به این جوجه ها غذا داده شود.

در فصل زمستان، مخصوصاً اگر در آب و هوای سرد زندگی می کنید، هنگام عصر یا صبح مطمئن شوید که آب مورد نیاز جوجه ها یخ نزده باشد و هر غروب کاسه ی آن ها را تمیز کنید. زیرا در اختیار قرار دادن آب کافی نیز جزء اصول مهم تأمین غذای جوجه کبک ها است.

غذا می‌تواند روی رشد جوجه ها تأثیر بسیاری داشته باشد، استفاده از یک رژیم غذایی سرشار از پروتئین که غالباً از حشرات تشکیل شده باشد بسیار مهم و ضروری است؛ زیرا در غیر این صورت احتمال زنده ماندن جوجه ها کاهش بسیاری خواهد یافت.

استفاده از این راهبردها در نحوه غذا دادن به جوجه کبک بسیار مهم است و می‌تواند تلفات جوجه ها را کاهش داده و سود بیشتری از پرورش و نگهداری کبک برای شما فراهم آورد.

غذای جوجه کبک

فرمول غذای کبک

اگر بعد از مطالعه ی این مقاله هنوز هم به دنبال فرمول غذای کبک می گردید، باید بدانید که این پرندگان همه چیز خوارند، گرچه بیشتر آن‍ها رژیم گیاهخواری را ترجیح می دهند. کبک ها بیشتر سال را صرف جستجوی بذر، آجیل و انواع توت ها می کنند. در طول زمانِ پرورش این پرنده بهتر است بیشتر از حشرات و بی مهرگان استفاده شود.

پروتئین زیاد موجود در حشرات، قبل از رسیدن به بزرگسالی به تولید تخم‌ و رشد پرندگان جوان کمک بسیاری می کند. اگر بخواهیم به فرمول غذای کبک بزرگسال نیز اشاره ای داشته باشیم، باید بگوییم که بهتر است در این فرمول از مجموعه ای از غذاهای مورد علاقه و مفید برای آن ها ، به عنوان مثال گندم، ذرت، جو، خار، علف و… استفاده کرد. در ادامه لیستی از مواد مورد نیاز در فرمول غذای کبک که در زمان پرورش آن‌ها مفید است آورده شده است. لازم به ذکر است، تهیه ی غذایی که از تمام مواد موجود در این فرمول غذای کبک ساخته شده باشد، نتیجه ی بهتری خواهد داشت:

  • مخلوط تخم مرغ، آرد و بادام
  • ترکیب نخودفرنگی و باقلای سرخ
  • ارزن دری
  • قطعاتی از نخود سبز

مراقبت از کبک ها

گونه های مختلف کبک هایی که در مزارع و باغ ‌وحش ها نگهداری میشوند معمولاً نیازهای مراقبتی مشابهی دارند. مراقبت از آن‌ها مانند مراقبت از بلدرچین و قرقاول است. محوطه های نگهداری آن‌ها بیشتر با نرده محصور شده و فضای زیادی برای کاشت علوفه نیاز دارد.

کبک ها به ویژه در محوطه های بزرگ، همراه با ساختارهایی شبیه لانه مرغ که بتوانند به راحتی به جستجوی مواد غذایی در بین بوته ها بپردازند، نگهداری میشوند.

کبک ها معمولاً روی زمین می مانند زیرا در سطح زمین به دنبال غذا می گردند. این پرندگان در صورت وقوع تهدید، پرواز می کنند. در کل آن ها به سادگی وحشت زده شده و همه ی دسته به سرعت به آسمان می روند.

کبک ها پرندگانی اجتماعی هستند و در گروه هایی به نام «کُوِی» (covey) زندگی می کنند.

بیشتر کوی ها از یک جفت کبک بالغ همراه با جوجه هایشان تشکیل شده اند. وقتی جوجه ها به سن بلوغ می رسند، کوی جداگانه ی خود را تشکیل می دهند.

کلام آخر

گسترش استفاده از گوشت کبک در سراسر جهان میزان شکار و از طرف دیگر پرورش این پرنده را افزایش داده است. عوامل بسیاری در مراقبت و نگهداری از کبک و جوجه های آن اثرگذار است که در این مقاله به خلاصه ای از این موارد نیز اشاره کرده ایم، اما مهم ترین عامل که بحث اصلی ما در این مقاله نیز بود، غذای کبک و همین طور غذای جوجه کبک و نحوه غذا دادن به جوجه کبک است. همان‌طور که گفتیم هنگام غذا دادن به کبک ها، علاوه بر نوع غذای استفاده شده باید به مواردی از جمله تعداد دفعات غذا دادن، زمان غذا دادن، در دسترس بودن آب و غذا و… نیز توجه کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه نگهداری کبک ها میتوانید به مقاله آموزش پرورش کبک مراجعه کنید.

سوالات متداول

احتیاجات غذایی کبک ها چیست؟

5 مورد از مهم ترین احتیاجات غذایی کبک ها:

1- آب

2- انرژی

3- پروتئین و ترکیب اسید های آمینه

4- مواد معدنی

5- ویتامین

غذای کبک در طبیعت بیشتر از انواع مختلف حشرات (مانند جیرجیرک، سنجاقک، ملخ، مورچه و زنبور) تشکیل شده‌ است، البته انواع کرم ها نیز بین کبک های وحشی محبوبیت زیادی دارند

بهترین راه برای تأمین غذای کبک در زمان جوجه کشی کبک استفاده از بادام های خرد شده در طول روز و شب است. در کنار بادام باید از سایر بذرهای مورد نیاز کبک نیز استفاده شود

جوجه های کبک عاشق خوردن سفیده تخم مرغ آب پز هستند و شما می توانید آن را هر روز به غذای جوجه کبک ها اضافه کنید.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود

18 فروردین 1398

سلام
در کبک ها دلیل کندن و خوردن پر دیگر اعضای گله چیه؟

    25 فروردین 1398

    سلام دوست عزیز
    کمبود مواد غذایی، بالانس نبودن دان، شدت نور زیاد، گرم بودن محیط و استرس دلیل این عامل است. شما باید همه این عوامل را مورد بررسی قرار دهید. لطفا پس از بررسی نتیجه را اعلام کنید تا شما را به خوبی راهنمایی کنیم.