شرایط محیطی ستر

دسته : آموزش جوجه کشی

آیا تخم ها را قبل از چیدن باید حرارت داد؟

حرارت دادن تخم ها قبل از چیدن آنها در انکوباتر به منظور کاستن از زمان لازم برای بازگشت به شرایط طبیعی ستر انجام می شود که باید کمتر از1/5ساعت باشد .

اگر بیش از1/5ساعت طول بکشد تاثیر نامطلوب روی تخم هایی که قبلا در ستر چیده شده اند خواهدگذاشت و زمان انکوباسیون را طولانی می کند

معایب

از معایب حرارت دادن تخم ها قبل از چیدن در ستر ایجاد قطرات روی آنهاست که در اثر پایین بودن درجه حرارت تخم ها اتفاق می افتد .

عرق کردن در اثر پایین بودن درجه حرارت پوسته تخم مرغ اتفاق می افتد اگر تخم ها خیلی کثیف باشند باکتری ها به داخل تخم نفوذ می کنند و منجر به مرگ جنین و انفجار تخم در مراحل بعدی انکوباسیون خواهد شد .

بنابراین باید تخم های تمیز قبل از چیدن در ستر حرارت ببینند .


داشتن اتاق مخصوص برای حرارت دادن تخم ها قبل از چیدن در ستر ایده آل است .


درجه حرارت سالن ستر بین حدود25/5-24مطلوب است .

در هنگام حرارت دادن تخم ها قبل از ورود آنها به ستر بهتر است رطوبت دهنده های سالن خاموش باشند تا از تعریق زیاد جلوگیری شود .

وجود جریان خوب هوا در اطراف تخم ها برای درجه حرارت یکنواخت  تبخیر شبنم از تخم ها لازم است .

اگر تخم های داخلی خیلی مجاور دیوار قرار گیرند گرم شدن تخم ها یکنواخت صورت می گیرد که منجر به هچ های غیر یکنواخت می شود که در این شرایط بعضی جوجه ها آماده تخلیه از هچر هستند ولی برخی  در حال شکستن تخم می باشند.

نگه داری تخم ها برای مدت طولانی

این تخم ها باید در درجه حرارت پایین قرار گیرند و گرم کردن آنها قبل از چیدن در ستر به مدت طولانی انجام می گیرد .

گرم کردن تخم ها قبل از چیدن در ستر به فعال شدن جنین در تخم های کهنه و کاهش زمان انکوباسیون کمک می کند و بدین ترتیب قابلیت جوجه درآوری بالا می رود. زمان گرم کردن پیش از ستر6-3 ساعت قابل قبول است .

خنک نگه داشتن

تخم ها قبل از چیدن در ستر باید خنک شوند افزایش حرارت تا26/6باعث شروع رشد جنین می شود .

اگر تخم ها تا این حد گرم شوند نباید مجددا خنک شوند زیرا جنین در حال رشد ممکن است بمیرد .

برای داشتن هچ یکنواخت تمام تخم ها باید در شرایط حرارتی یکسان قرار گیرند به همین جهت زمان چیدن وانتقال وخارج کردن جوجه ها از هچر باید طوری تنظیم شود که بهترین نتیجه را داشته باشد .

وقتی سترها جدید هستند و یا برای اولین بار روشن می شوند پایین بودن درصد جوجه آوری و افزایش مدت انکوباسیون دور از انتظار نیست چون ستر برای کسب حرارت کار می کند ولی وقتی تخم ها مسن باشند ستر برای برودت بیشتر کار می کند .

کنترل درجه حرارت

در سترها وقتی حرارت به کمتر از 37/5 برسد سیستم حرارتی و وقتی به 37/7 برسد سیستم خنک کننده به کار می افتد .

وقتی ستر با ظرفیت کامل تخم ها کار می کند و گاهی نیاز به خنک شدن پیدا می کند بهترین شرایط حرارتی در انکوباسیون وجود دارد .

برای جوجه درآوری بهتر در ستر با برنامه کمتر از سه بار چرخیدن تخم ها ترموستات حرارتی را برداشته  و به جای آن ترموستات خنک کننده رانصب کنید و پس از چیدن سری چهارم تخم ها درستر ترموستات را به محل اصلی برگردانید .

در هوای گرم و مرطوب ستر ها سیستم تامین رطوبت را راه نمی اندازند چون درجه حرارت حباب مرطوب بالاست .

در این موارد اگر پس از هچ تخم های هچ نشده را بشکنید مواردی چون مرگ ومیر در مراحل آخر وموقعیت نامناسب جنین و تخم های نوک زده ای که جوجه آنها فرصت خارج شدن  پیدا نکرده مشاهده خواهید کرد

اگر این تخم مرغها را کندل کنید خواهید دید که اتاقک هوایی تخم مرغ کوچک بوده و هنوز مقدار زیادی مایع اطراف جنین را گرفته است .

گاهی جنین آنقدر بزرگ به نظر می رسد که در پوسته نمی گنجد وقتی در مراحل انکوباسیون به علت تغییرات ناگهانی وطبیعی، ریه ها و قلب جوجه نیاز به هوا پیدا می کند نوک خود را به داخل اتاقک هوایی وارد می کند و در مایعات اضافی غرق می شود و بالاخره جنین های خیلی بزرگ معمولا در موقعیت غیر طبیعی قرار گرفته و نمی توانند پوسته را نوک بزنند


مناسب ترین برودت خنک کننده

درجه حرارت مناسب آب خنک کننده به رطوبت گیری هوای ستر وکاهش رطوبت هوا در آن کمک می کند .

آب با درجه حرارت 22/2 در مبدا ورود کوئیل خنک کننده باعث می شود رطوبت اضافی هوا روی کوئیل خنک کننده به صورت شبنم بشیند و طی سیکل طبیعی دستگاه این آب خارج می شود .

این واقعه زمانی است که درجه حرارت لوله ها پایین تر از نقطه شبنم هوای داخل ستر باشد .

هر چه درجه حرارت آب مورد استفاده درخنک کننده کمتر باشد خنک کردن و رطوبت گیری هوای ستر به نحو بهتری انجام می شود .

چنانچه نتوان درجه حرارت آب مورد استفاده را پایین تر از 2/22 درجه سانتی گراد حفظ کرد ممکن است نصب یک سیستم خنک کننده آب درمسیر آن ضروری باشد .

بهبود قابلیت جوجه در آوری

یکی دیگر از موارد استفاده سیستم خنک کننده آب درمواردی است که آژیر درجه حرارت بالا درستر بکار می افتد و احساس می شود که برای کاستن درجه حرارت داخل ستر باید درب آن را باز کرد .

این عمل آژیر دستگاه را خاموش خواهد کرد ولی به افزایش قابلیت جوجه درآوری کمک نخواهد کرد اگر تلاش کنید که مسائل انکوباتور را بفهمید و این ایده ها را بکار ببندید قابلیت جوجه درآوری تخم مرغها و کیفیت جوجه ها بهبود خواهد یافت .

منبع:فصلنامه چکاوک

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود