میزان مصرف دان مرغ تخم گذار

دسته : مرغ

جیره غذایی مرغ

در 74 هفتگی وزن متوسط 2 کیلوگرم 100 – + گرم است.

ارقام مربوط به مرغان تخم گذار با درصد تلفات صفر ارائه شده است.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود