جوجه کشی شترمرغ با دستگاه جوجه کشی چه نکات و ترفندهایی دارد

جوجه کشی شترمرغ

اولين گام جهت شروع جوجه کشی شترمرغ جمع آوری و نگهداری تخم ها می باشد. بايستی توجه داشت که تخم ها با نهايت دقت جمع آوری گرديده و پس از تميز کردن و ضدعفونی آن ها را در محل انبار تخم قرار دهيد. توجه داشته باشيد مکان مورد نظرجهت نگهداری تخم ها بايستی مانند محل پرورش شترمرغ ها دارای شرايط کاملاً بهداشتی بوده و دارای دما و رطوبت کنترل شده باشد .

معمولاً دمای ۲۰ -۱۵ درجه سانتيگراد جهت انبارداری تخم شتر مرغ مناسب می باشد. البته اين دو فاکتور می توانند با توجه به خصوصيات فيزيکی تخم ها از جمله ضخامت پوسته و اندازه تخم و هم چنين مدت انبارداری و در مقاطع زمانی مختلف فصل توليد، متفاوت باشد. اما فاکتورهايی که در کليه حالات ثابت می باشد موارد مربوط به بهداشت محل، رعايت کامل مسائل ايمنی، جلوگيری از ورود هر گونه موجودات اعم از حشرات، جوندگان و … به محل نگهداری و مواردی از اين قبيل می باشد.

در يک حالت طبيعی در زمان انبار کردن قبل از جوجه کشی بايستی در طول روز حدود ۴ بار تخم شتر مرغ چرخانده شوند. چرخش تخم ها به تبادلات غذايی بين سفيده و جنين و تبادلات کاری بين محيط خارج و داخل تخم کمک می نمايد. پس از گذشت حداکثر ۱۰-۸ روز از ورود تخم ها به انبار آن ها را جهت شروع مرحله جوجه کشی به  دستگاه جوجه کشی شترمرغ وارد نمود. توجه داشته باشيد که پس از گذشت اين مدت و در صورت نگهداری بيش از حد تخم ها در انبار اين امر می تواند منجر به کاهش قدرت جوجه در آوری تخم ها و در مواردی مرگ جنين گردد .

نکات مهم جوجه کشی شترمرغ

جهت اخذ بهترين نتيجه و درصد درآوری مطلوب هميشه نکات زير را مد نظر داشته و نسبت به اعمال آن ها نهايت دقت را به عمل آوريد :

۱) جمع آوری و حمل و نقل دقيق تخم ها

۲) دقت در انبارداری تخم ها در شرايط مطلوب

۳) دقت کافی در ضدعفونی تخم ها جهت پيشگيری از آلودگی های احتمالی

۴) چرخاندن تخم ها

۵) اعمال رطوبت و دمای مطلوب در هنگام انبارداری و در دستگاه ها

۶) اطمينان از عملکرد مطلوب دستگاه ها و کنترل مداوم آن ها در طول مدت جوجه کشی شترمرغ

نکات مهم جوجه کشی شترمرغ

دما و رطوبت جوجه کشی شترمرغ در ستر

پس از قرار دادن تخم ها در دستگاه های ستر، رطوبت و دمای دستگاه بر روی حالت مطلوب تنظيم می گردد. در این مورد دمای لازم معادل ۲/۳۷ – ۸/۳۵ درجه سانتی گراد و ميزان رطوبت مطلوب معادل ۲۲-۱۶ % می باشد. باز هم بايستی توجه داشت تمامی اين اعداد با توجه به خصوصيات فيزيکی و ظاهری تخم ها مانند ضخامت پوسته، اندازه، تعداد و اندازه سوراخ های موجود روی تخم و همچنين تعداد تخم های موجود در دستگاه ها می توانند تغيير کنند.

تنظیم رطوبت جوجه کشی شترمرغ

جهت تنظیم رطوبت مورد نیاز در جوجه کشی از عمل وزن کشی برای پیدا کردن عدد مناسب درجه رطوبت کمک می گیریم. به این ترتیب که در ابتدای دوره قبل از ورود تخم ها به دستگاه برای هر تخم شترمرغ یک کارت جوجه کشی در نظر می گیریم . سپس وزن ابتدایی را بر روی آن درج می کنیم. هر هفته یکبار این عمل را انجام می دهیم به طور متوسط در پایان هر هفته باید (۱.۵تا ۲درصد) حدود  ۳۰ گرم از وزن تخم شترمرغ ها کاسته شده باشد. در صورتی که وزن بیشتری کم کرده بود نشانگر این است که باید مقداری حدود ۵ درصد رطوبت را بالا ببریم و اگر وزن به اندازه کافی کم نشده بود مقدار رطوبت را حدود ۵ درصد می کاهیم.

شروع زمان هچر جوجه کشی شترمرغ

تخم ها حدود ۴۰-۳۸ روز در دستگاه ستر قرار گرفته و پس از گذشت اين مدت و نزديک شدن به انتهای مراحل رشد جنين چرخش تخم ها در درون دستگاه متوقف شده و پس از نوک زدن جوجه به کيسه هوايی داخل تخم آن ها را به دستگاه هچر منتقل کرده و منتظر شکستن پوسته خارجی و خروج جوجه از تخم می گرديم. بعد از گذشت حدود ۴۲ روز از زمان جوجه کشی تخم ها حدود ۱۵-۱۱% افت وزن خواهند داشت و در نتيجه کنترل وزن تخم ها در طول دوره می تواند به پيش بينی مراحل جوجه کشی شترمرغ کمک نمايد .

پس از گذشت روز ۳۸ بايستی تخم ها تحت کنترل دقيق قرار گيرند تا روند نوک زدن جوجه ها به کيسه هوايی دقيقاً کنترل گردد. زيرا پس از طی اين مدت و با اتمام اکسيژن موجود در تخم، جوجه ها با نوک زدن به کيسه هوايی اکسيژن مورد نياز را تا زمان خروج از تخم تامين می کنند و گاهی ضعف ذاتی جوجه ها و يا قرارگيری ناصحيح جوجه ها در تخم مانند برگشتگی احتمالی يا وضعيت نامطلوب پا و سر مانع از نوک زدن جوجه به کيسه هوايی می گردد که ادامه اين وضع می تواند منجر به خفگی جوجه ها در تخم گردد لذا اطلاع از اين حالات و کمک به موقع به جوجه ها می تواند مانع از مرگ آنها گردد.

هچر جوجه کشی شترمرغ با نوک زدن جوجه ها

نکات مهم جوجه کشی شترمرغ با دستگاه

در ادامه جهت کسب بهترين نتيجه در امر جوجه کشی موارد زير را به دقت تحت کنترل داشته و اعمال نماييد :

۱- نگهداری تخم ها در دما و رطوبت مناسب و در شرايط بهداشتی کامل

۲- قراردادن تخم ها در اتاق پيشگرم جهت گرم کردن اوليه تخم ها پيش از ورود به ستر

۳- کنترل دقيق دستگاه ها از لحاظ کارکرد و دما و رطوبت مناسب

۴- ضدعفونی دقيق و کامل دستگاه ها پيش از ورود تخم ها

۵- کنترل دقيق دما و رطوبت در طول دوره جوجه کشی شترمرغ و جلوگيری از نوسان شديد دو فاکتور مذکور

۶- وزن کشی دقيق و مستمر در طول دوره جوجه کشی شترمرغ جهت اطلاع از روند جوجه کشی

۷- انجام کندلینگ در روز ۱۴ و ۳۲ جوجه کشی جهت اطلاع از روند رشد جنين

۸- توقف چرخش تخمها پس از روز ۳۸

۹- انتقال تخم ها به هچر و کنترل روند هچ

۱۰- ضدعفونی کامل بند ناف جوجه ها و انتقال به اتاق پس از هچ و انجام مراقبتهای اوليه پيش از انتقال آنها به سالن اصلی

۱۱- تهويه و حرارت مناسب در سالن محل استقرار دستگاه جوجه کشی

۱۲- تامين و در دسترس گذاشتن کليه قطعات يدکی نظير فيوزها، المنتها، رطوبت سنجها و ..

جوجه کشی شترمرغ با دستگاه جوجه کشی چه نکات و ترفندهایی دارد
۲ (۴۰%) ۲ votes

2 دیدگاه برای “جوجه کشی شترمرغ با دستگاه جوجه کشی چه نکات و ترفندهایی دارد

    • manager گفته:

      سلام دوست عزیز
      دستگاه های جوجه کشی شترمرغ احتیاج به هوادهی بیشتری دارند و در اتاقی که این دستگاه ها قرار می گیرند باید از کولرهای گازی استفاده شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *