آموزش جوجه کشی شترمرغ

دسته : شترمرغ

اولين گام جهت شروع جوجه کشی شترمرغ جمع آوری و نگهداری تخم شترمرغ هاست. باید توجه داشت که تخم ها با نهايت دقت جمع آوری شود و پس از تميز کردن و ضدعفونی آن ها را در محل انبار تخم های نطفه دار قرار دهيد. توجه داشته باشيد مکان مورد نظرجهت نگهداری تخم ها بايستی مانند محل پرورش شترمرغ ها دارای شرايط کاملاً بهداشتی بوده و دارای دما و رطوبت کنترل شده باشد.

معمولاً دمای 20 -15 درجه سانتيگراد جهت انبارداری تخم شتر مرغ مناسب است. البته اين دو فاکتور می توانند با توجه به خصوصيات فيزيکی تخم ها از جمله ضخامت پوسته و اندازه تخم و هم چنين مدت انبارداری و در مقاطع زمانی مختلف فصل توليد، متفاوت باشد. اما فاکتورهايی که در کليه حالات ثابت است موارد مربوط به بهداشت محل، رعايت کامل مسائل ايمنی، جلوگيری از ورود هر گونه موجودات اعم از حشرات، جوندگان و … به محل نگهداری و مواردی از اين قبيل می باشد.

در يک حالت طبيعی در زمان انبار کردن قبل از جوجه کشی بايستی در طول روز حدود 4 بار تخم شتر مرغ چرخانده شوند. چرخش تخم ها به تبادلات غذايی بين سفيده و جنين و تبادلات کاری بين محيط خارج و داخل تخم کمک می نمايد. پس از گذشت حداکثر 10-8 روز از ورود تخم ها به انبار آن ها را جهت شروع مرحله جوجه کشی به  دستگاه جوجه کشی شترمرغ وارد کرد. توجه داشته باشيد که پس از گذشت اين مدت و در صورت نگهداری بيش از حد تخم ها در انبار اين امر می تواند منجر به کاهش قدرت جوجه در آوری تخم ها و در مواردی مرگ جنين گردد .

دما و رطوبت موردنیاز جوجه کشی شترمرغ

پس از قرار دادن تخم ها در دستگاه های جوجه کشی ستر، رطوبت و دمای دستگاه بر روی حالت مطلوب تنظيم میشود. در این مورد دمای لازم معادل 37.2 – 35.8 درجه سانتی گراد و ميزان رطوبت مطلوب معادل 16 تا 22 درصد است. باز هم بايستی توجه داشت تمامی اين اعداد با توجه به خصوصيات فيزيکی و ظاهری تخم ها مانند ضخامت پوسته، اندازه، تعداد و اندازه سوراخ های موجود روی تخم و همچنين تعداد تخم های موجود در دستگاه ها می توانند تغيير کنند.

تنظیم رطوبت جوجه کشی شترمرغ

جهت تنظیم رطوبت مورد نیاز در جوجه کشی از عمل وزن کشی برای پیدا کردن عدد مناسب درجه رطوبت کمک می گیریم. به این ترتیب که در ابتدای دوره قبل از ورود تخم ها به دستگاه برای هر تخم شترمرغ یک کارت جوجه کشی در نظر می گیریم . سپس وزن ابتدایی را بر روی آن درج می کنیم. هر هفته یکبار این عمل را انجام می دهیم به طور متوسط در پایان هر هفته باید (1.5تا 2درصد) حدود  30 گرم از وزن تخم شترمرغ ها کاسته شده باشد. در صورتی که وزن بیشتری کم کرده بود نشانگر این است که باید مقداری حدود 5 درصد رطوبت را بالا ببریم و اگر وزن به اندازه کافی کم نشده بود مقدار رطوبت را حدود 5 درصد می کاهیم.

زمان هچر در جوجه کشی شترمرغ

تخم ها حدود 40-38 روز در دستگاه ستر قرار گرفته و پس از گذشت اين مدت و نزديک شدن به انتهای مراحل رشد جنين چرخش تخم ها در درون دستگاه متوقف شده و پس از نوک زدن جوجه به کيسه هوايی داخل تخم آن ها را به دستگاه هچر منتقل کرده و منتظر شکستن پوسته خارجی و خروج جوجه از تخم میشویم. بعد از گذشت حدود 42 روز از زمان جوجه کشی تخم ها حدود 15-11% افت وزن خواهند داشت و در نتيجه کنترل وزن تخم ها در طول دوره می تواند به پيش بينی مراحل جوجه کشی شترمرغ کمک نمايد.

پس از گذشت روز 38 بايستی تخم ها تحت کنترل دقيق قرار گيرند تا روند نوک زدن جوجه ها به کيسه هوايی دقيقاً کنترل گردد. زيرا پس از طی اين مدت و با اتمام اکسيژن موجود در تخم، جوجه ها با نوک زدن به کيسه هوايی اکسيژن مورد نياز را تا زمان خروج از تخم تامين می کنند و گاهی ضعف ذاتی جوجه ها و يا قرارگيری ناصحيح جوجه ها در تخم مانند برگشتگی احتمالی يا وضعيت نامطلوب پا و سر مانع از نوک زدن جوجه به کيسه هوايی می گردد که ادامه اين وضع می تواند منجر به خفگی جوجه ها در تخم گردد لذا اطلاع از اين حالات و کمک به موقع به جوجه ها می تواند مانع از مرگ آنها گردد.

هچر جوجه کشی شترمرغ با نوک زدن جوجه ها

6 نکته مهم  در جوجه کشی شترمرغ

جهت اخذ بهترين نتيجه و درصد جوجه درآوری مطلوب هميشه نکات زير را مد نظر داشته و نسبت به اعمال آن ها نهايت دقت را به عمل آوريد :

1) جمع آوری و حمل و نقل دقيق تخم ها

2) دقت در انبارداری تخم ها در شرايط مطلوب

3) دقت کافی در ضدعفونی تخم ها جهت پيشگيری از آلودگی های احتمالی

4) چرخاندن تخم ها

5) اعمال رطوبت و دمای مطلوب در هنگام انبارداری و در دستگاه ها

6) اطمينان از عملکرد مطلوب دستگاه ها و کنترل مداوم آن ها در طول مدت جوجه کشی شترمرغ

نکات مهم جوجه کشی شترمرغ

12 نکته مهم جوجه کشی شترمرغ با دستگاه

در ادامه جهت کسب بهترين نتيجه در امر جوجه کشی موارد زير را به دقت تحت کنترل داشته و اعمال نماييد :

1- نگهداری تخم ها در دما و رطوبت مناسب و در شرايط بهداشتی کامل

2- قراردادن تخم ها در اتاق پيشگرم جهت گرم کردن اوليه تخم ها پيش از ورود به ستر

3- کنترل دقيق دستگاه ها از لحاظ کارکرد و دما و رطوبت مناسب

4- ضدعفونی دقيق و کامل دستگاه ها پيش از ورود تخم ها

5- کنترل دقيق دما و رطوبت در طول دوره جوجه کشی شترمرغ و جلوگيری از نوسان شديد دو فاکتور مذکور

6- وزن کشی دقيق و مستمر در طول دوره جوجه کشی شترمرغ جهت اطلاع از روند جوجه کشی

7- انجام کندلینگ در روز 14 و 32 جوجه کشی جهت اطلاع از روند رشد جنين

8- توقف چرخش تخمها پس از روز 38

9- انتقال تخم ها به هچر و کنترل روند هچ

10- ضدعفونی کامل بند ناف جوجه ها و انتقال به اتاق پس از هچ و انجام مراقبتهای اوليه پيش از انتقال آنها به سالن اصلی

11- تهويه و حرارت مناسب در سالن محل استقرار دستگاه جوجه کشی

12- تامين و در دسترس گذاشتن کليه قطعات يدکی نظير فيوزها، المنتها، رطوبت سنجها و ..

سود جوجه کشی شترمرغ

جوجه کشی شترمرغ، زمینه ای بسیار پرسود برای فعالیت است که اگر قصد ورود به حوزه جوجه کشی را دارید، می‌توانید به شکلی جدی روی آن فکر کنید. البته سود جوجه کشی شترمرغ را از دو جنبه می توان مورد بررسی قرار داد. نخستین جنبه، مسئله ی زمان است. واقعیت این است که گرانتر بودن دستگاه های مولد جوجه شترمرغ در مقایسه با سایر مولدها و همین طور مدت زمان رسیدن جوجه ها به سن بلوغ (حدوداً دو سال و نیم)، باعث می شود که سرعت بازگشت سرمایه در این حوزه، قدری کندتر باشد. اما این کُندی بازگشت سرمایه، با حاشیه سود بسیار مناسب، قابل جبران است. خوب است بدانید که نسبت منفعت به هزینه (B/C) در جوجه کشی شترمرغ، بسیار بالاست که این امر، دلایل مختلفی دارد.

نخست آنکه رشد جوجه شترمرغ ها، فرایندی آسان و کم دردسر است که همین موضوع به کاهش چشمگیر هزینه های نگهداری از آنها منجر می شود. شترمرغ ها، قدرت زیستی بسیار بالایی دارند و می توانند شرایط سخت را به خوبی تحمل کنند. پرهای آنها در تابستان شبیه به نوعی عایق عمل می کند که میزان گرمای ناشی از تابش مستقیم نور خورشید را به حداقل می رسانند و در زمستان نیز بدن آنها را به خوبی گرم می کنند. به همین دلیل برای جوجه کشی شترمرغ به سرمایه گذاری های سنگین برای استقرار سیستم های گرمایشی و سرمایشی پیشرفته نیازی نیست. نکته بعد اینکه شترمرغ، به سازوکارهای محافظتی آن چنانی نیازی ندارد. قدرت شنوایی خارق العاده و همین طور چشمان تیزبین آن که تا شعاع 12 کیلومتری را می توانند رصد کنند، به آنها در محافظت از خوشان در مقابل تهدیدهای بالقوه ی طبیعی کمک می کند. قدرت پاهای بلند شترمرغ، امکان نبرد مؤثر با شکارچیان و بعضاً فرار موفقیت آمیز از دست آن ها را برای این پرنده مقدور می سازد. مجموعه این قابلیت ها، هزینه رشد و نگهداری شترمرغ را در مقایسه با سایر پرندگان، به حداقل می رساند.

اما اصلی ترین دلیل سود بالای پرورش و جوجه کشی شترمرغ، محصولات متنوعی هستند که از این پرنده مشتق می شوند. گوشت شترمرغ، گوشتی لذیذ، با ارزش غذایی بالا و چربی کم است که مقادیر زیادی آهن و پروتئین دارد. تخم شترمرغ با حدود دو کیلوگرم وزن، معادل با تقریباً 25 تخم مرغ است و هر شترمرغ در یک فصل می تواند بین 15 تا 45 تخم بگذارد. جالب اینکه حتی پوسته های تخم شترمرغ نیز در زمینه هایی مثل ساخت زیورآلات کاربرد گسترده ای دارد. پرها و پوست شترمرغ نیز، بسیار ارزشمند هستند و مشتریان پروپاقرصی دارند. پرهای ارزشمند و بادوام شترمرغ را معمولاً وقتی‌که وزن پرنده به 60 کیلوگرم رسید، برداشت کرده و از آن ها در تولید گردگیر و همچنین برای طراحی دکوراسیون منزل استفاده می کنند. پوست شترمرغ نیز برای استفاده در ساخت کیف، فرش، انواع البسه و چکمه، تقاضای بسیار بالایی دارد. مجموعه این ویژگی ها، شترمرغ را به یک پرنده بسیار ارزشمند و پرطرفدار تبدیل می کند که هم جوجه کشی آن و هم پرورش آن می‌تواند، سود سرشاری را حاصل کند.

با کاهش هزینه ها و کوچک شدن مخرج کسرِ B/C و بزرگ شدن صورت این کسر به دلیل منافع سرشار ناشی از مشتقات شترمرغ، مقدارِ کل کسر، افزایش چشمگیری می یابد و با همین حساب کتاب ساده، می توان پی برد که جوجه کشی و پرورش شترمرغ، بالأخص در درازمدت، چقدر می تواند پرسود باشد.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود

12 اسفند 1399

سلام وقت بخیر .در صورتی که کار جوجه کشی شتر مرغ رو بخوام انجام بدم بازار فروش داره ؟لطفا راهنمایی بفرمایید .ممنون

  29 فروردین 1400

  سلام دوست عزیز
  از نظر وجود بازار که شترمرغ بازار خوبی دارد. ولی این که شما بتوانید وارد بازار شوید و تولید خود را ارائه دهید به شما و منطقه ای که هستید بستگی دارد.

  27 تیر 1400

  سلام
  من میخوام یه دستگاه بخرم
  آیا شما میتونید در راه اندازی دستگاه و
  در طول مراحل جوجه کشی ما رو همراهی کنین
  برای جلو گیری از زیان و سوخت

   11 مرداد 1400

   سلام دوست عزیز
   بله برای دریافت مشاوره جوجه کشی شترمرغ و سایر پرندگان می توانید با واحد پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.
   02177955451 داخلی 2

10 آذر 1399

ایا کولر گازی باید هروز روشن باشه

  17 شهریور 1400

  سلام دوست عزیز
  بله کولر گازی بخاطر این که محیط قرار گرفتن دستگاه جوجه کشی را خنک کند و رطوبت محیط هم پایین باشد تقریبا باید همیشه روشن باشد. مگر این که هوای محیط تقریبا مناسب جوجه کشی شترمرغ باشد.

10 آذر 1399

یک نژادخوب شترمرغ را چگونه تشخیص دهیم سالم بودن و بیمار بودنشان قبل از خرید را چگونه تشخیص دهیم
تشخیص سنشان
و بند ناف جوجه رو با چه موادی و چگونه ضدعفونی کنیم
ممنون از راهنماییتون

  17 شهریور 1400

  سلام دوست عزیز
  اگر قصد خرید شترمرغ برای تشکیل خانواده و مولد باشد 1. باید از یکجای معتبر در زمینه شترمرغ خریداری شود که سابقه خوبی در این صنعت داشته باشند. 2. از یک کارشناس با تجربه کمک بگیرید و سلامت پرنده را دکتر دامپزشک هم می تواند تایید کند. 3. پرنده های سالم همیشه سر حال و در حال ایستاده و جست و خیز هستند و پوست پر و پاهای کاملا سالم دارند.
  از بتادین و اسپری های ضدعفونی کننده که داروخانه های دامپزشکی دارند برای بند ناف جوجه شترمرغ ها استفاده کنید.

16 مرداد 1399

سلام ببخشید میشه از دستگاه جوجه کشی عادی باتنظیم دماورطوبت لازم،برای پرورش تخم شترمرغ استفاده کرد؟

  25 مرداد 1399

  سلام دوست عزیز
  بله امکان جوجه کشی شترمرغ وجود دارد. فقط نحوه قرار دادن و چیدن تخم شترمرغ ها به دلیل فاصله راک ها مقداری سخت است.

28 خرداد 1399

سلام وقت بخير .
نحوه قرار گيري تخم شتر مرغ در دستگاه چگونه است و روزي چند بار و در چه جهتي بايد چرخانده شود؟

  5 آبان 1399

  سلام دوست عزیز
  نوک تخم شترمرغ برای جوجه کشی به سمت پایین باشد و حداقل چرخش 4 بار در روز ولی اگر بیشتر شود مشکلی ایجاد نمیشود و زاویه حدود 45 درجه باشد.

21 آبان 1398

سلام ، اگه بخواهیم دستگاه جوجه کشی را در یک اطاق بدون کولر بگذاریم نتیجه نمیگیریم ؟ داشتن کولر اونم از نوع گازی الزامیه ؟

  21 آبان 1398

  سلام دوست عزیز
  چون رطوبت جوجه کشی شترمرغ بسیار پایین است نیاز است تا در اتاقی که دستگاه جوجه کشی قرار دارد از کولر گازی برای پایین آوردن رطوبت محیط استفاده شود.

12 مهر 1398

سلام و ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما و همکارانتان و خداقوتی خواستم بدونم تخم شتر مرغ با چه موادی ضد عفونی باید بشه.ممنون

  11 آذر 1398

  سلام دوست عزیز
  بهتر است برای تمیزکردن تخم های نطفه دار شترمرغ که درون دستگاه برای جوجه کشی قرار میدهید اصلا از مواد ضدعفونی کننده و شستشودهنده استفاده نکنید. سطح تمام تخم های پرندگان مواد آنتی باکتریال دارند و شما هر عملی انجام دهید باعث پاک شدن این مواد میشود.

10 مهر 1398

سلام من روز ۱۴ ام متوجه شدم که کیسه هوایی رو رو به پایین گذاشتم که درستش کردم احتمال داره نطفه ها خراب بشن یا چون هنوز شش نداره اتفاقی نمیفته؟؟دستگاهم بلدرچین دماوند دو هزار تایی مرغه

  11 آذر 1398

  سلام دوست عزیز
  احتمال زیاد مشکلی پیش نیومده است ولی میتوانید یه هفته بعد دوباره تخم نطفه دار شترمرغ ها را زیر نور مورد بررسی قرار دهید اگر جنین رشد کرده بود مشکلی نیست.

27 خرداد 1398

سلام من میخوام یک دستگاه جوجه کشی شتر مرغ دست ساز با یخچال بسازم ، برای ساخت دستگاه با یخچال ، به چه وسایلی احتیاج دارم ، و اصلا هیچ گونه اطلاعاتی در مورد نگه داری جوجه شتر مرغ هم ندارم ، اگه میشه اطلاعات بهم بدین ، با تشکر

  27 خرداد 1398

  سلام دوست عزیز
  برای ساخت دستگاه با یخچال باید حدود 3 الی 4 دریچه برای تهویه روی بدنه ایجاد کنید. جهت تامین دما از المنت و چرخش تخم نطفه دار از راک و موتور استفاده کنید. جهت کنترل دما، رطوبت و چرخش از سیستم کنترل استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی با یخچال را هم مطالعه کنید.

24 خرداد 1398

سلام با دستگاه های دماوند میشه از شتر مرغ جوجه کشی کرد؟

  25 خرداد 1398

  سلام دوست عزیز
  دستگاه های جوجه کشی دماوند قابلیت جوجه کشی از تمام پرندگان اعم از شترمرغ را دارند.

5 خرداد 1398

سلام. میخواستم بدونم که تخم شتر مرغ دقیقا باید چند روز داخل دستگاه باشه؟

  27 مرداد 1398

  سلام دوست عزیز
  طول دوره جوجه کشی شترمرغ 42 روز است.

2 خرداد 1398

سلام
میخاستم ببینم دستگاه جوجه کشی شتر مرغ داخل اتاقی باشه که کولر گازی داشته باشه درجه کولر گازی رو باید رو چه در جه ای قرار بدیم

  2 خرداد 1398

  سلام دوست عزیز
  برای جوجه کشی شترمرغ می توانید درجه کولر را روی 24 درجه قرار دهید.

2 دی 1397

بادستگاه جوجه کشی معمولی هم میشه

  15 دی 1397

  سلام دوست عزیز
  دستگاه های جوجه کشی شترمرغ احتیاج به هوادهی بیشتری دارند و در اتاقی که این دستگاه ها قرار می گیرند باید از کولرهای گازی استفاده شود.