جوجه کشی شترمرغ

شترمرغ

اولين گام جهت شروع جوجه کشی شترمرغ جمع آوری و نگهداری تخم ها مي باشد. بايستي توجه داشت که تخم ها با نهايت دقت جمع آوری گرديده و پس از تميز کردن و ضدعفوني آن ها را در محل انبار تخم قرار دهيم. توجه داشته باشيد مکان مورد نظرجهت نگهداري تخم ها بايستي مانند محل پرورش شترمرغ ها داراي شرايط کاملاً بهداشتي بوده و داراي دما و رطوبت کنترل شده باشد .

معمولاً دماي۲۰ -۱۵ درجه سانتيگراد جهت انبارداري تخم شتر مرغ مناسب مي باشد که البته اين دو فاکتور مي توانند با توجه به خصوصيات فيزيکي تخم ها من جمله ضخامت پوسته و اندازه تخم و هم چنين مدت انبارداري و در مقاطع زماني مختلف فصل توليد متفاوت باشد، اما فاکتورهايي که در کليه حالات ثابت مي باشد موارد مربوط به بهداشت محل، رعايت کامل مسائل ايمني، جلوگيري از ورود هر گونه موجودات اعم از حشرات، جوندگان و … به محل نگهداري و مواردي از اين قبيل مي باشد. در يک حالت طبيعي در زمان انبار کردن قبل از جوجه کشی بايستي در طول روز حدود ۴ بار تخم شتر مرغ چرخانده شوند که اين امر به تبادلات غذايي بين سفيده و جنين و تبادلات کاري بين محيط خارج و داخل تخم کمک مي نمايد و پس از گذشت حداکثر ۱۰-۸ روز از ورود تخم ها به انبار آن ها را جهت شروع مرحله جوجه کشي به دستگاه جوجه کشی شترمرغ وارد نمود. توجه داشته باشيد که پس از گذشت اين مدت و در صورت نگهداري بيش از حد تخم ها در انبار اين امر مي تواند منجر به کاهش قدرت جوجه در آوري تخم ها و در مواردي مرگ جنين گردد .

جهت اخذ بهترين نتيجه و درصد درآوري مطلوب هميشه نکات زير را مد نظر داشته و نسبت به اعمال آن ها نهايت دقت را به عمل آوريد :

۱) جمع آوري و حمل و نقل دقيق تخمها

۲) دقت در انبارداري تخمها در شرايط مطلوب

۳) دقت کافي در ضدعفوني تخمها جهت پيشگيري از آلودگي هاي احتمالي

۴) چرخاندن تخمها

۵) اعمال رطوبت و دماي مطلوب در هنگام انبارداري و در دستگاهها

۶) اطمينان از عملکرد مطلوب دستگاههاو کنترل مداوم آنها در طول مدت جوجه کشي

پس از قراردادن تخمها در دستگاههاي ستر رطوبت و دماي دستگاه بر روي حالت مطلوب تنظيم مي گردد که در این مورد دماي لازم معادل ۲/۳۷ – ۸/۳۵ درجه سانتي گراد و ميزان رطوبت مطلوب معادل ۲۲-۱۶ % مي باشد که باز هم بايستي توجه داشت تمامي اين اعداد با توجه به خصوصيات فيزيکي و ظاهري تخمها مانند ضخامت پوسته، اندازه، تعداد و اندازه سوراخهاي موجود روي تخم و همچنين تعداد تخمهاي موجود در دستگاهها مي توانند تغيير کنند .

جهت تنظیم رطوبت مورد نیاز در جوجه کشی از عمل وزن کشی برای پیدا کردن عدد مناسب درجه رطوبت کمک می گیریم. به این ترتیب که در ابتدای دوره قبل از ورود تخم ها به دستگاه برای هر تخم یک کارت جوجه کشی در نظر می گیریم . سپس وزن ابتدایی را بر روی آن درج می کنیم. هر هفته یکبار این عمل را انجام می دهیم به طور متوسط در پایان هر هفته باید (۱.۵تا ۲درصد) حدود  ۳۰ گرم از وزن تخم شترمرغ ها کاسته شده باشد. در صورتی که وزن بیشتری کم کرده بود نشانگر این است که باید مقداری حدود ۵ درصد رطوبت را بالا ببریم و اگر وزن به اندازه کافی کم نشده بود مقدار رطوبت را حدود ۵ درصد می کاهیم.

تخمها حدود ۴۰-۳۸ روز در دستگاه ستر قرار گرفته و پس از گذشت اين مدت و نزديک شدن به انتهاي مراحل رشد جنين چرخش تخمها در درون دستگاه متوقف شده و پس از نوک زدن جوجه به کيسة هوايي داخل تخم آنها را به دستگاه هچر منتقل کرده و منتظر شکستن پوسته خارجي و خروج جوجه از تخم مي گرديم. بعد از گذشت حدود ۴۲ روز از زمان جوجه کشي تخمها حدود ۱۵-۱۱% افت وزن خواهند داشت و در نتيجه کنترل وزن تخمها در طول دوره مي تواند به پيش بيني مراحل جوجه کشی شترمرغ کمک نمايد .

در ادامه جهت کسب بهترين نتيجه در امر جوجه کشي موارد زير را به دقت تحت کنترل داشته و اعمال نماييد :

۱- نگهداري تخمها در دما و رطوبت مناسب و در شرايط بهداشتي کامل

۲- قراردادن تخمها در اتاق پيشگرم جهت گرم کردن اولية تخمها پيش از ورود به ستر

۳- کنترل دقيق دستگاهها از لحاظ کارکرد و دما و رطوبت مناسب

۴- ضدعفوني دقيق و کامل دستگاهها پيش از ورود تخمها

۵- کنترل دقيق دما و رطوبت در طول دورة جوجه کشي و جلوگيري از نوسان شديد دو فاکتور مذکور

۶- وزن کشي دقيق و مستمر در طول دوره جوجه کشی شترمرغ جهت اطلاع از روند جوجه کشي

۷- انجام کندلینگ در روز ۱۴ و ۳۲ جوجه کشي جهت اطلاع از روند رشد جنين

۸- توقف چرخش تخمها پس از روز ۳۸

۹- انتقال تخمها به هچر و کنترل روند هچ

۱۰- ضدعفوني کامل بند ناف جوجه ها و انتقال به اتاق پس از هچ و انجام مراقبتهاي اوليه پيش از انتقال آنها به سالن اصلي

۱۱- تهويه و حرارت مناسب در سالن محل استقرار دستگاه جوجه کشی

پس از گذشت روز ۳۸ بايستي تخمها تحت کنترل دقيق قرار گيرند تا روند نوک زدن جوجه ها به کيسة هوايي دقيقاً کنترل گردد زيرا پس از طي اين مدت و با اتمام اکسيژن موجود در تخم، جوجه ها با نوک زدن به کيسة هوايي اکسيژن مورد نياز را تا زمان خروج از تخم تامين مي کنند و گاهي ضعف ذاتي جوجه ها و يا قرارگيري ناصحيح جوجه ها در تخم مانند برگشتگي احتمالي يا وضعيت نامطلوب پا و سر مانع از نوک زدن جوجه به کيسة هوايي مي گردد که ادامه اين وضع مي تواند منجر به خفگي جوجه ها در تخم گردد لذا اطلاع از اين حالات و کمک به موقع به جوجه ها مي تواند مانع از مرگ آنها گردد .

۱۲- تامين و در دسترس گذاشتن کليه قطعات يدکي نظير فيوزها، المنتها، رطوبت سنجها و ..

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *