تاثیر سن پرنده بر جوجه درآوری تخم مرغ های تولیدی

دسته : مرغ

آیا تخم مرغ های حاصل از مادران مسن تر از نظر جوجه درآوری بهترند ؟

 .1اولین تخم مرغ های تولید شده توسط هر مرغ در ابتدای دوره تولید قاعدتا دارای میزان جوجه آوری پایین تری در مقایسه با پرندگانی که مسن تر هستند ، می باشد  .
.2
در ما بقی سنین تخم گذاری پرندگان ، در صورتی که تمام شرایط در حد معمول باشد نمی بایست اختلافی در میزان جوجه درآوری مشاهده گردد  .
.3
البته پرندگان مسن تر ، تخم مرغ هایی که میزان جوجه درآوری آن ها پایین است تولید می نماید که این موضوع معمولا به دلیل کاهش میزان باروری در خروس ها می باشد . ضمنا چاقی مرغ ها و عدم نگه داری اسپرم به اندازه کاقی توسط این پرندگان را نیز نباید از نظر دور داشت 

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود