تاثیر سن پرنده بر جوجه درآوری تخم مرغ های تولیدی

دسته : مرغ

آیا تخم مرغ های حاصل از مادران مسن تر از نظر جوجه درآوری بهترند ؟

 .1اولین تخم مرغ های تولید شده توسط هر مرغ در ابتدای دوره تولید قاعدتا دارای میزان جوجه آوری پایین تری در مقایسه با پرندگانی که مسن تر هستند ، می باشد  .
.2
در ما بقی سنین تخم گذاری پرندگان ، در صورتی که تمام شرایط در حد معمول باشد نمی بایست اختلافی در میزان جوجه درآوری مشاهده گردد  .
.3
البته پرندگان مسن تر ، تخم مرغ هایی که میزان جوجه درآوری آن ها پایین است تولید می نماید که این موضوع معمولا به دلیل کاهش میزان باروری در خروس ها می باشد . ضمنا چاقی مرغ ها و عدم نگه داری اسپرم به اندازه کاقی توسط این پرندگان را نیز نباید از نظر دور داشت 

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود

مشاوره رایگان