تاثیر وزن و اندازه تخم مرغ بر وزن و کیفیت جوجه حاصله

دسته : مرغ

تاثیر وزن و اندازه تخم مرغ بر وزن و کیفیت جوجه حاصله
.1
به عنوان اصل کلی، میانگین وزن جوجه بدنیا آمده عبارت است از دو سوم وزن تخم مرغ: اگر وزن تخم مرغ 50 گرم باشد، در حدود 5/66 درصد آن را وزن جوجه تشکیل می دهد. اگر وزن تخم مرغ به ترتیب 60 و 70 گرم در نظر گرفته شود، وزن جوجه های حاصل از این تخم مرغ ها در حدود 4/67  و 4/68  درصد خواهد بود ولی نمیتوان تولید تخم مرغهای فوق العاده بزرگ را به عنوان عاملی مثبت تلقی نمود  .
.2
وزن تخم مرغ بر روی میزان وزن جوجه تولید شده و در انتها بر روی وزن پرنده به هنگام کشتار تاثیرگذار است  .
.3
البته یکدستی و یکنواختی اندازه تخم مرغها در هنگام خواباندن آنها در ماشین های جوجه کشی بسیار مهم می باشد  .
.4
بعلاوه می بایست تخم مرغ های بسیار ریز و کوچک یا بسیار بزرگ را از رده تخم مرغهای جوجه کشی حذف نمود  .

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود