اصول بخار دادن در جوجه کشی ها

دسته : آموزش جوجه کشی

اصول بخار دادن  در جوجه کشی ها

بخار دادن تخم مرغ ها:

تخم مرغ ها را بلافاصله پس از تخم گذاری بخار دهید غلضت X 3 فرمالئید برای 20 دقیقه در حدود 5/97 تا 5/99 درصد از ارگانیسم های روی تخم مرغ های با پوسته قهوه ای و 95 تا 5/988 درصد از ارگانیسم های روی تخم مرغ های با پوسته سفید را می کشد. احتمالا این اختلاف به خاطر ضخیم تر بودن کوتیکول تخم مرغ های قهوه ای است که گاز بیشتری را به خود جذب می نمایند.

چون جمعیت ارگانیسم های روی پوسته تخم مرغ در تابستان بیش از زمستان است در فصول مختلف غلظت گاز مورد استفاده باید متفاوت باشد. در تابستان درصد بیشتری ارگانیسم باید کشته شوند و همچنین نوع ارگانیسم ها در این دو فصل با هم متفاوت است.

بخار دادن سترها:

 تخم مرغ های طبیعی احتیاج به بخار دادن در ستر (1 تا 19 روزگی) ندارند، ولی اگر در ستر تخم مرغی شکسته باشد، بخار دادن لازم می باشد. ولی بعضی مالکین هچری بطور منظم بخش انکوباتور را حدودا یک بار در هفته بخار می دهند. گاز فرمالدئید برای جنین رشد یافته (بخصوص بین سنین 96- 24 ساعت و در زمانی که جوجه بر پوسته نوک می زند) سمی است. اولین ساعت های رشد، دوره بحرانی زندگی جنین است.

برای جلوگیری از ضعیف شدن جنین تخم مرغ ها فقط با یک بار و بلافاصله پس از قرار گرفتن در ستر باید بخار ببینند. وقتی در یک ستر چندین تخم مرغ می گذارند، یک بار بخار دادن اولیه تخم مرغ ها در ستر نباید بین 96-24 ساعت تخم مرغ های قبلی باشد. تخم مرغ ها باید با قدرت X 2 به مدت 200 دقیقه در شرایط خاموش بودن تهویه بخار ببینند.

بخار دادن جوجه ها:

عموما بخار دادن به جوجه ها توصیه نمی شود ولی با شیوع غفونت بندناف در هچری ممکن است برای کنترل بیماری بخار دادن لازم شود، بخار فرمالدئید رنگ کرک بدن جوجه ها را پرتقالی تیره می کند که خریدار متوجه آن خواهد شد. بخار دادن جوجه ها تنها در موارد اضطراری و لازم باید انجام شود.

بخار دادن بین هچ ها:

بعد از برداشت جوجه ها، هچرها، سینی ها و سالن هچر و سالن شستشو باید با گاز فرمالدئید با غلظت معین شده بخار داده شود.

بخار دادن کامیون های حمل جوجه:

چون بالا بردن درجه حرارت و رطوبت کامیون حامل جوجه ها در زمان بخار دان مشکل است باید در این موارد غلظت گاز فرمالدئید را به X 5 افزایش داد. تمام قسمت های ماشین را باید ابتدا تمیز  نمیند و توصیه می شود که یک روکش برای ماشین بسازد که همه ماشین و شاسی را بپوشاند. بخار دادن را می توان با کشیدن چادر روی کامیون کامل کرد. ضد عفونی کردن واگن سرپوشیده باید با دقت و به طور کامل انجام شود. بعضی هچری ها پارکینگ سرپوشیده خاصی برای کامیون دارند که به عنوان محل بخار دادن کامیون نیز استفاده می شود.

منبع: هفته نامه خوشه شماره 412

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود