چرا بلدرچین ها در طبیعت در حال انقراض هستند ؟

دسته : بلدرچین

بلدرچین ها معمولا از گونه های غیر مهاجر هستند که در میان درختچه ها ، درختان ، مزارع کشاورزی ، علفزارها و مناطق جنگلی زندگی می کنند . ثبات جمعیت بلدرچین همانند آن دسته از جانوران دیگر کوچکی می باشد که نیاز به تولید مثل فراوان جهت جایگزینی دارند .

معمولا شاهین ها ، جغدها ، روباه ها ، راسوها ، راکون ها و مارها و برف و بوران ، توفان و تگرگ ، سیل ، باران های شدید ، خشکسالی ، آتش سوزی ، آفت کش ها ، جابجایی ماشین ها ، برخورد با وسایل نقلیه و ساختمان سازی و لگد کوب شدن آن ها توسط دام های اهلی از جمله عواملی هستند که باعث مرگ بلدرچین ها می شوند اما مهمترین دلیل انقراض در سالهای اخیر شکار غیرمجاز توسط انسانها می باشد . هر چند بلدرچین ها می توانند با جفتگیری اغلب به حالت اول برگردند . در میان هزاران سال شکار و آب و هوای بد ، بلدرچین ها مقاومت کردند. همه ی این پرندگان نیاز به آرامش دارند که از طریق آب و هوای ملایم و محل سکونت مناسب تامین می شود.

بلاهای طبیعی و آشفتگی های بزرگ بلدرچین های موجود در طبیعت در این قرن آغاز می شود . یکی از مشکلاتی که اغلب زیست شناسان با آن درگیر هستند ، شکار بلدرچین های بی آزار در بسیاری از مواقع در دشت ها و مزارع  می باشد . در مورد شکار بلدرچین ها آمار کم تری وجود دارد ، بنابراین همه ی بلدرچین ها کجا رفته اند؟

به وجود آوردن زیستگاهی برای بلدرچین جهت دوام این پرنده ها پیشنهاد شده است . این توصیه ها عبارتند از :

1 – ایجاد و پرورش بلدرچین ها در بعضی از زمین های آیش بندی شده و زمین های قدیمی .

2 – مدیریت فعال برای بلدرچین جهت زندگی آن ها در مزارع بی ارزش .

3 – توجه به نیازهای بلدرچین در موقعی که در مزارع و علفزارها هستند .

4 – مدیریت و پرورش بلدرچین ها با محصولات فرعی چوب .

5 – اجتناب از دستکاری و تغییرات بوته زارها ، درختچه ها و علفزارهای طبیعی .

6 – تقویت محیط اطراف جهت ملحق شدن بلدرچین های دیگر .

7- آموزش اقشار مردم به حفظ محیط زیست و دوستی با پرندگان به جای شکار آنها

فراهم کردن محل سکونت بلدرچین ها نیاز به سرمایه و زمین وسیع دارد . موفقیت در این کار به پشتکار و صبور بودن نیاز دارد .

آن هایی که می خواهند سهمی از بلدرچین های طبیعی را در زمین هایشان داشته باشند ، می باید شناخت کامل از نیازهای محل سکونت آن ها را با توجه به تکنینک های مدیریتی داشته باشند .

بلدرچین ها نمی توانند بدون مدیریت و تلاش مالکان زمین ، کشاورزان ، شکارچیان ، اداره ی منابع طبیعی وزارت کشاورزی ، سازمان حفاظت از محیط زیست و سایر نهادهای نظارتی در امان بمانند .

در این راستا ایجاد انجمن های حفاظت از پرندگان که مروج فرهنگ عکاسی از پرندگان بجای شکار آنها هستند بسیار موثر بوده و خواهد بود.

در پایان ترویج استفاده از گوشت بلدرچین هایی که در مزارع پرورش بلدرچین تولید شده اند به جای استفاده از گوشت شکار بلدرچین های طبیعی می تواند کمک زیادی به حفظ این پرنده ارزشمند در طبیعت داشته باشد.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود