عوامل موثر در میزان باروری خروس

دسته : سایر پرندگان

در یک وضعیت ایده آل شاهد این هستیم که خروس ها در شرایط بسیار خوب در حال پرورش هستند، به طوری که می توانند بالاترین میزان باروری ممکن را ایجاد کرده و خیلی سریع عمل جفگیری را انجام دهند. در حالی که در شرایط معمول خروس های کوچک با پرهای کم به وسیله سایر خروس ها پراکنده شده و نمی توانند جفگیری های متعددی داشته باشند و این امر موجب کاهش جزئی در باروری گله است. در بسیاری از آزمایشات مزرعه ای دو دسته از پرندگان مشاهده می شوند ؛ عده ای از آنها شرایط بد را تحمل کرده و به تولید ادامه می دهند و عده ای دیگر به شدت تحت تاثیر شرایط منفی محیطی، غذایی و اثرات هورمونی قرار می گیرند.

تشخیص میزان باروری در خروس ها به وسیله شرایط ظاهری ساده نیست. برخی پرورش دهندگان تغییرات رنگ و ظاهر تاج را ملاک قرار می دهند، نشانه های خارجی بسیار کمی در رابطه با تولید اسپرم وجود دارد. اندازه تاج می تواند نشان دهد که خروس طی بلوغ جنسی چه مقدار بالغ شده است، اما معیار خوبی برای تولید آندروژن (اندازه بیضه) در یک گله مادر نیست. اندازه تاج در بعضی از اوقات با وزن بیضه و باروری پیوستگی دارد، اما برای اطمینان از این رابطه نیاز به بررسی بیشتر در شرایط بسیار متفاوت است و حتی میتواند در سویه های مختلف، بسیار متفاوت باشد. به لحاظ تاریخی اندازه تاج باید یک شاخص خوب برای صلاحیت تولید مثل باشد. وقتی مرغ های وحشی دارای قدرت انتخاب برای جفتگیری بودند، عمدتاً آنها با خروس هایی جفگیری می کردند که تاج بزرگتری داشتند.

خروس های خیلی بزرگ نیز مشکل ساز هستند. چون ممکن است قادر به جفگیری مناسب نباشند و باعث آسیب دیدگی مرغ ها شوند. برخی پرورش دهندگان متوجه شده اند که نگه داری خروس ها در وزن پایین تر طی بلوغ جنسی می تواند باعث کاهش آسیب دیدگی مرغ ها گردد. در این حالت چون اندازه خروس نزدیک به مرغ است، اجازه می دهد تا خروس بهتر روی مرغ مستقر شود و رفتار جفگیری طبیعی تری را نشان دهد. خروس های بزرگتر، بیضه ای بزرگتری دارند، اما اندازه بیضه نشان دهنده تعداد اسپرم یا کیفیت منی نیست. میزان باروری خروس تحت تاثیر عواملی از قبیل ژنتیک، منحنی رشد، کیفیت غذا، کیفیت منی و نسبت خروس به مرغ قرار دارد. به طور مثال، برنامه تزریق خروس، می تواند باعث یک شوک و حفظ باروری گله شود. این برنامه ها، براساس زمان و مقدار تزریق خروس، بسیار متفاوت هستند. در حالی که این تصمیمات بر پایه دسترسی به خروس و فضای پرورش گرفته می شوند، اما دامنه وسیعی از برنامه های تزریق خروس، اگر درست روی آنها فکر شده باشد، می توانند موثر باشند. اندازه خروس های جدید مهم است. اگر آنها کوچکتر از خروس های عادی باشند، ممکن است به سادگی قادر به رشد و بالغ شدن در نظام اجتماعی داخل گله نباشد.

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود