اشکالات احتمالی مربوط فن ها

دسته : پرسش و پاسخ

1 – فن های دائم در حال کار و یا خاموش می باشند؟

• اتصالات برق را بررسی نمایید. دستگاه را از برق کشیده و خاموش کنید سپس پروانه فن را با دست حرکت دهید اگر حرکت روان نبود پروانه را جدا کرده و محل بوش ها و شفت را روغن کاری نمایید.

• چناچه مشکل حل نشد فن را از دستگاه توسط افراد مجرب جدا نموده و به طور مستقیم چک نمایید.

2 – فن مربوط به تهویه اضطراری خاموش است؟

• این فن فقط در مواقعی روشن می شود که دمای دستگاه بالاتر از حد مجاز باشد و یا طبق زمان بندی تعریف شده قصد خروج هوای آلوده را داشته باشد . لذا روشن بودن آن را باید در مواقعی چک کنید که چراغ ال ای ادی روی سیستم کنترل با نام تهویه روشن باشد.

• چنانچه فن کار نمی کند فن را از دستگاه جدا کنید و به برق مستقیم وصل کنید اگر روشن شد، سیستم کنترل خود را بررسی نمایید.

3 – سرعت حرکت پروانه فن ها کم شده است؟

• در دستگاه های جوجه کشی اغلب این مشکل به دلیل سهل انگاری در نظافت و نگهداری دستگاه پیش می آید که عوامل اصلی آن استفاده از آب های املاح دار و چسبیدن پرز جوجه ها و روغن کاری نکردن بوش فن ها می باشد.

4 – از فن ها صدای غیر معمول شنیده می شود؟

• جواب سوال قبل 

• تماس پروانه با یک جسم سخت و یا گاها برخورد با جوجه! ( در صورت استفاده صحیح از درب سبد ها این اتفاق پیش نمی آید.)

5 – پروانه فن نامتعادل می چرخد؟

• فرسوده شدن بوش های فن و یا خروج شفت فن از بوش

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود