کنترلر دستگاه جوجه کشی مدل PLC-DQH

تماس بگیرید

PLC-DQH ضمن دارا بودن تمام قابلیت های سیستم PLC-DQIG قابلیت های جدیدی جهت بهره مندی بهتراز دستگاه جوجه کشی را دارا می باشد