شانه تخم شتر مرغ مناسب دستگاه جوجه کشی

تماس بگیرید

شانه تخم شتر مرغ،تقویت شده نسبت به مدل های مشابه هوادهی مناسب به اطراف پوسته تخم شتر مرغ تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه نو