شانه تخم بلدرچین ۹۶ عددی مناسب دستگاه جوجه کشی

تومان۲,۵۰۰

شانه بلدرچین 96 عددی ویژه دستگاه جوجه کشی وقابلیت جایگذاری تخم بلدرچین های درشت در این شانه