شانه تخم بلدرچین 96 عددی مناسب دستگاه جوجه کشی

تماس بگیرید

شانه بلدرچین 96 عددی ویژه دستگاه جوجه کشی وقابلیت جایگذاری تخم بلدرچین های درشت در این شانه