رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی فلر AH150

تماس بگیرید

AH 150 مجهز به فناوری تولید یون منفی است روش کار لین دستگاه شکستن مولکول‌های آب به ذرات ریز و پخش آن در هوا است.