هفتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان، دامپزشکی اردیبهشت ۱۳۹۴

هفتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان، دامپزشکی اردیبهشت ۱۳۹۴

هفتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور

 هفتمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان، دامپزشکی  ارومیه  از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در ارومیه برگزار می شود.

پیام بگذارید