اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی در همدان اسفند ۱۳۹۳

اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی در همدان اسفند ۱۳۹۳

نمایشگاه تخصصی در همدان

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان در نظر دارد  اولین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی را از تاریخ ۴ الی ۸ اسفند سال ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان همدان برگزار نماید.
در این نمایشگاه فعالان این عرصه از همه استان های کشور حضور خواهند داشت.

پیام بگذارید