حضور شركت بلدرچین دماوند در نمایشگاه بین المللی استان گلستان اردیبهشت سال ۱۳۹۳

حضور شركت بلدرچین دماوند در نمایشگاه بین المللی استان گلستان اردیبهشت سال ۱۳۹۳

نمایشگاه دام و طیور گلستان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور  از شانزدهم اردیبهشت لغایت نوزدهم اردیبهشت در استان گلستان  برگزار می‌گردد.

 شركت بلدرچین دماوند مقدم شما بازدیدکنندگان محترم را گرامی می دارد.

پیام بگذارید