بیماری بال فرشته ای در غاز

دسته : غاز

بیماری بال فرشته ای به علت وزن پرهای پرواز بال بوده که نیروی زیادی را به لیگامنت ها و عضلات ناحیه مچ بال پرنده وارد می کند . بروز این عارضه در گونه هایی از غاز که رشد سریعی دارند و باید بطور طبیعی در چراگاه با علف و سایر گیاهان خوراکی پرورش یابند ، شایع تر است . بیماری بال فرشته ای در غازهای نر بیشتر ایجاد شده و همیشه در طی فاز رشد پرهای خونی دیده می شود . کمبود منگنز و کمبود ویتامین D3در ایجاد این عارضه دخیل بوده اما عوامل ژنتیکی و فاکتورهای مدیریتی در مرحله رشد پرنده ، دارای اهمیت بیشتری هستند . اگر غازهایی که باید در چراگاه و با علوفه هایی دارای 18 – 17 درصد پروتئین خام پرورش یابند ، با استفاده از جیره پلیت ( pellet) حاوی میزان پروتئین بیشتر تغذیه شوند ، رشد سریع تری خواهند داشت و به عارضه مذکور مبتلا می شوند .

درمان بیماری بال فرشته ای با استفاده از بانداژ ناحیه مچ بال به شکل عدد 8 صورت گرفته تا سبب تصحیح شکل قرارگیری پرهای پرواز و برگشت آن ها به موقعیت اصلی خود شود . این کار ترجیحا بایستی در 24 تا 48 ساعت اولیه ایجاد این عارضه انجام شود . انجام بانداژ به همراه اعمال محدودیت غذایی سبب تصحیح شکل ایجاد شده ظرف مدت 3 تا 4 روز خواهد شد .

اگر یک غاز بالغ به بیماری بال فرشته ای غیر طبیعی دچار شود ، ممکن است با برشی در استخوان بزرگ مچ بال پرنده و قرار دادن یک میله در داخل مدولای این استخوان وضعیت آن را تصحیح کرد . پس از گذشت مدتی ، چرخش جانبی در امتداد طول مچ بال پرنده تصحیح شده و می توان میله را خارج کرد .

نظرات کاربران

کارشناسان شرکت در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود