banner
قفس بلدرچین و کبک
 

قفس نگهداری بلدرچین تخمگذار

قفس بلدرچین تخمگذار (اصلی) گالوانیزه با ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت - آبخوری نیپل - سینی تخلیه کود گالوانیزه - دانخوری تراف -قیمت حدود متری 650.000 تومان - در بازار ایران از 400 تا 900 هزار تومان انواع قفس موجود است ولی! - تلفن : 02177955451

اطلاعات بیشتر ...

قفس اتوماتیک نگهداری بلدرچین تخمگذار

قفس بلدرچین تخمگذار (اصلی) گالوانیزه با ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت گالوانیزه- سیستم تخلیه کود نوار نقاله - آبخوری نیپل - اول مقایسه کنید بعداَ خرید کنید! قیمت حدود متری 850.000 تومان ( الگو برداری شده از ونتوری ایتالیا ) تلفن : 02177955451

اطلاعات بیشتر ...

قفس کبک مولد

قفس کبک مولد نیمه اتوماتیک گالوانیزه آبخوری نیپل 360 درجه - دانخوری تراف - سینی تخلیه کود گالوانیزه - هر طبقه 24 کبک و در چهار طبقه 96 کبک تخمگذار قیمت : تماس با 02177955451

اطلاعات بیشتر ...