فروشگاه

Damavand Quail

محصولات بلدرچین دماوند

معرفی تمامی محصولاتی که توسط بلدرچین دماوند تولید می شوند.

برخی از محصولات: دستگاه جوجه کشی ، لوازم جوجه کشی ، قفس بلدرچین و…

موتور 50 ktyz
مقایسه
0

موتور 50 KTYZ

قیمت نهایی :۳۲۰,۰۰۰تومان
موتور 60ktyz
مقایسه
0

موتور 60 KTYZ

قیمت نهایی :۴۰۰,۰۰۰تومان
مقایسه
0

موتور 68 KTYZ

قیمت نهایی :۴۷۰,۰۰۰تومان
5% دستگاه جوجه کشی 84 عددی
مقایسه
4.55

دستگاه جوجه کشی 84 عددی

قیمت قبلی : ۳,۸۹۵,۰۰۰تومانقیمت نهایی :
5% دستگاه جوجه کشی 126 عددی
مقایسه
4.14

دستگاه جوجه کشی 126 عددی

قیمت قبلی : ۴,۱۸۰,۰۰۰تومانقیمت نهایی :
5% دستگاه جوجه کشی 210 عددی
مقایسه
4.56

دستگاه جوجه کشی 210 عددی

قیمت قبلی : ۵,۷۰۰,۰۰۰تومانقیمت نهایی :
5% دستگاه جوجه کشی 420 عددی
مقایسه
4.00

دستگاه جوجه کشی 420 عددی

قیمت قبلی : ۷,۳۱۵,۰۰۰تومانقیمت نهایی :
5% دستگاه جوجه کشی 588 عددی
مقایسه
4.17

دستگاه جوجه کشی 588 عددی

قیمت قبلی : ۸,۲۶۵,۰۰۰تومانقیمت نهایی :
5% دستگاه جوجه کشی 924 عددی
مقایسه
4.00

دستگاه جوجه کشی 924 عددی

قیمت قبلی : ۱۳,۷۷۵,۰۰۰تومانقیمت نهایی :

 

مشاوره رایگان