لوازم دستگاه جوجه کشی

سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل plc-dqig
مقایسه
4.50

سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل PLC-DQIG

قیمت نهایی :۹۷۰,۰۰۰تومان
سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل dqi
مقایسه
4.00

سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی مدل PLC-DQI

قیمت نهایی :۸۵۰,۰۰۰تومان
رطوبت ساز دیسکی دو محور
مقایسه
5.00

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی دیسکی دو محور

قیمت نهایی :۵۵۰,۰۰۰تومان
رطوبت ساز دیسکی تک محور
مقایسه
5.00

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی دیسکی تک محور

قیمت نهایی :۴۴۰,۰۰۰تومان
مقایسه
0

موتور 68 KTYZ

قیمت نهایی :۳۴۰,۰۰۰تومان
موتور 60ktyz
مقایسه
0

موتور 60 KTYZ

قیمت نهایی :۳۲۰,۰۰۰تومان
موتور 49 tyz
مقایسه
0

موتور 40 KTYZ

قیمت نهایی :۳۰۰,۰۰۰تومان
موتور 50 ktyz
مقایسه
0

موتور 50 KTYZ

قیمت نهایی :۲۵۰,۰۰۰تومان
سنسور دستگاه جوجه کشی
مقایسه
5.00

سنسور دما دیجیتال دستگاه جوجه کشی

قیمت نهایی :۹۵,۰۰۰تومان
مشاوره رایگان