برچسب محصولات : قفس

همه 3 نتیجه

قفس اتوماتیک بلدرچین تخمگذار

  • قفس-اتوماتیک

تومان۸۵۰,۰۰۰

قفس اتوماتیک بلدرچین تخمگذار (اصلی) گالوانیزه گرم ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت سیستم تخلیه کود نوار نقاله – آبخوری نیپل – اول مقایسه کنید بعداَ خرید کنید! ( الگو برداری شده از ونتوری ایتالیا ) / قیمت : تماس با 02177955451 

مقایسه
برچسب
View Full Info
تومان۸۵۰,۰۰۰

قفس اتوماتیک بلدرچین تخمگذار (اصلی) گالوانیزه گرم ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت سیستم تخلیه کود نوار نقاله – آبخوری نیپل – اول مقایسه کنید بعداَ خرید کنید! ( الگو برداری شده از ونتوری ایتالیا ) / قیمت : تماس با 02177955451 

قفس کبک مولد نیمه اتوماتیک

  • قفس کبک مولد_af727e58_l

تومان۸۰۰,۰۰۰

قفس کبک مولد نیمه اتوماتیک گالوانیزه آبخوری نیپل 360 درجه – دانخوری تراف – سینی تخلیه کود گالوانیزه – هر طبقه 24 کبک و در چهار طبقه 96 کبک تخمگذار قیمت : تماس با 02177955451

مقایسه
برچسب
View Full Info
تومان۸۰۰,۰۰۰

قفس کبک مولد نیمه اتوماتیک گالوانیزه آبخوری نیپل 360 درجه – دانخوری تراف – سینی تخلیه کود گالوانیزه – هر طبقه 24 کبک و در چهار طبقه 96 کبک تخمگذار قیمت : تماس با 02177955451

قفس نگهداری بلدرچین تخمگذار

  • قفس-بلدرچین-تخم-گذار
  • قفس-بلدرچین-تخم-گذار
  • قفس-نگهداری-بلدرچین
  • قفس-نگهداری-بلدرچین

تومان۶۹۰,۰۰۰

قفس نگهداری بلدرچین تخمگذار ،مولد (اصلی) گالوانیزه گرم با ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت کیفیت – آبخوری اتوماتیک – سینی تخلیه کود گالوانیزه – دانخوری تراف / قیمت : تماس با 02177955451 

مقایسه
برچسب
View Full Info
تومان۶۹۰,۰۰۰

قفس نگهداری بلدرچین تخمگذار ،مولد (اصلی) گالوانیزه گرم با ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت کیفیت – آبخوری اتوماتیک – سینی تخلیه کود گالوانیزه – دانخوری تراف / قیمت : تماس با 02177955451