اردک
بلدرچین
مرغ
بوقلمون
کبک
غاز
قرقاول
شترمرغ
سایر پرندگان