اسم این پرنده چیه؟

اسم این پرنده چیه؟

نزدیک به ۱۰،۰۰۰ گونه پرنده در سراسر جهان وجود دارد. این جانوران پرتنوع ترین نوع مهره‌داران چهاراندامی‌اند و از قطب شمال گرفته تا قطب جنوب می‌توان گونه‌ای از پرندگان را پیدا کرد. فکر می کنی چقدر انواع پرندگان رو می شناسی؟

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 8 و 4