پرکن طیور

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
حالت نمایش

پرکن بلدرچین 25 عددی
پرکن بلدرچین 25 عددی،دستگاه پرکن 25 تایی بلدرچین در کمترین مدت ممکن پرکنی را انجام می دهد و بعد از کشتار دوش مدور باز شده و لاشه را شستشو می دهد و بدون پارگی لاشه کار پرکنی به اتمام می رسد. تلفن سفارش : 02177955451

پرکن بلدرچین 25 عددی

18500000 ریال افزودن به سبد
پرکن مرغ 5 عددی
پرکن مرغ 5 عددی،دستگاه پرکن 5 تایی مرغ در کمترین مدت ممکن پرکنی را انجام می دهد بعد از کشتار دوش مدور باز شده و لاشه را شستشو می دهد و بدون پارگی لاشه کار پرکنی به اتمام می رسد. تلفن سفارش : 02177955451

پرکن مرغ 5 عددی

19500000 ریال افزودن به سبد
پرکن بلدرچین 35 عددی
پرکن بلدرچین 35 عددی،دستگاه پرکن 35 تایی بلدرچین در کمترین مدت ممکن پرکنی را انجام می دهد و بعد از کشتار دوش مدور باز شده و لاشه را شستشو می دهد و بدون پارگی لاشه کار پرکنی به اتمام می رسد. تلفن سفارش : 02177955451

پرکن بلدرچین 35 عددی

20000000 ریال افزودن به سبد
پرکن مرغ 7 عددی
دستگاه پرکن 7 تایی مرغ در کمترین مدت ممکن پرکنی را انجام می دهد بعد از کشتار دوش مدور باز شده و لاشه را شستشو می دهد و بدون پارگی لاشه کار پرکنی به اتمام می رسد. تلفن سفارش : 02177955451

پرکن مرغ 7 عددی

21000000 ریال افزودن به سبد