سبد های جوجه کشی

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
حالت نمایش

سبد هچر پلاستیکی HB2000
سبد هچر پلاستیکی HB2000 دارای درب مخصوص جهت جلوگیری از خروج جوجه ها ومناسب جهت تخم مرغ، بلدرچین، اردک، کبک

سبد هچر پلاستیکی HB2000

سبد هچر پلاستیکی HB1000
سبد هچر مخصوص دستگاه جوجه کشی (پلاستیک)

سبد هچر پلاستیکی HB1000