قفس بلدرچین و کبک

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
حالت نمایش

قفس اتوماتیک بلدرچین تخمگذار
قفس اتوماتیک بلدرچین تخمگذار (اصلی) گالوانیزه گرم ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت سیستم تخلیه کود نوار نقاله - آبخوری نیپل - اول مقایسه کنید بعداَ خرید کنید! ( الگو برداری شده از ونتوری ایتالیا ) / قیمت : تماس با 02177955451

قفس اتوماتیک بلدرچین تخمگذار

8500000 ریال افزودن به سبد
قفس نگهداری بلدرچین تخمگذار
قفس نگهداری بلدرچین تخمگذار ،مولد (اصلی) گالوانیزه گرم با ابعاد استاندارد و 10 سال ضمانت کیفیت - آبخوری اتوماتیک - سینی تخلیه کود گالوانیزه - دانخوری تراف / قیمت : تماس با 02177955451

قفس نگهداری بلدرچین تخمگذار

7000000 ریال افزودن به سبد
قفس کبک مولد نیمه اتوماتیک
قفس کبک مولد نیمه اتوماتیک گالوانیزه آبخوری نیپل 360 درجه - دانخوری تراف - سینی تخلیه کود گالوانیزه - هر طبقه 24 کبک و در چهار طبقه 96 کبک تخمگذار قیمت : تماس با 02177955451

قفس کبک مولد نیمه اتوماتیک

8000000 ریال افزودن به سبد