آنچه درباره تخم شترمرغ باید بدانیم

آنچه درباره تخم شترمرغ باید بدانیم

اگر چه تصور می شود که بزرگترین پرنده بایستی بزرگترین تخم را تولید کند لیکن تخم شتر مرغ کوچکترین تخم نسبت به وزن شتر مرغ بالغ می باشد و تنها 5/1 درصد وزن بدن شتر مرغ می باشد.

مطالب مرتبط


محمد
(1395/08/08#07:13:33)
باسلام من بزودی قراره از شرکت شما دستگاه جوجهکشی خریداری میکنم میتوانید راهنمایی کنید تا تخم نطفه دار سالم تهیه کنم؟
سوال امنیتی : مجموع دو عدد 3 و 4