ثبت وضعیت جوجه کشی و رفع اشکال احتمالی

ثبت وضعیت جوجه کشی و رفع اشکال احتمالی

ثبت وضعیت جوجه کشی و رفع اشکال احتمالی ، یک جوجه کشی موفق، بستگی به عواملی دارد که تعدادی از آنها مربوط به مراحل پرورش گله است...

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 2 و 1