نژادهای بوقلمون

آشنایی با 8 نژاد مختلف بوقلمون

آشنایی با 8 نژاد مختلف بوقلمون

تنها 8 نژاد بوقلمون توسط APA انجمن طیور آمریکا به رسمیت شناخته شده اند در حالی که گونه های دیگری از بوقلمون وجود دارند که در کشورهای دیگر یافت می شوند در ادامه با انواع نژاد بوقلمون که به رسمیت شناخته شده اند آشنا می شویم.
ادامه مطلب