تاثیر میزان اکسیژن بر میزان هچ

تاثیر میزان اکسیژن بر میزان هچ

یک کارشناس تغذیه طیور گفت: پرورش دهندگان طیور باید توجه داشته باشند که کاهش اکسیژن سبب کاهش میزان جوجه‎دهی می‌شود.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 5 و 6