مکانیزم و اصول کار دستگاه جوجه کشی

مکانیزم و اصول کار دستگاه جوجه کشی

دستگاه جوجه کشی قادر است شرایطی نظیر دما، رطوبت، چرخش تخم ها، تهویه و اکسیژن رسانی دقیقاَ مطابق با شرایط پرنده مادر ایجاد کرده تا بتواند تخم بارور را در زمان معینی تبدیل به جوجه نماید.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 6 و 9