اهمیت چرخاندن تخم درجوجه درآوری

اهمیت چرخاندن تخم درجوجه درآوری

موفقیت در امر جوجه درآوری به4ویژگی اصلی ازقبیل درجه حرارت-رطوبت-تهویه وچرخاندن صحیح تخم بستگی دارد .

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 7 و 6