آیا تخمهای هفته اول پرنده مادر مناسب استفاده در دستگاه جوجه کشی هستند؟

آیا تخمهای هفته اول پرنده مادر مناسب استفاده در دستگاه جوجه کشی هستند؟

در پرندگانی مثل کبک معمولاً تا دو هفته اول تخم ها قابلیت قرار دادن در دستگاه جوجه کشی را ندارند چون درصد نطفه داری کمتر از 20 درصد است که موجب کاهش بهره وری در امر تولید و پرورش پرنده اختلال ایجاد می کند.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 7