مقایسه دستگاه جوجه کشی ستر و دستگاه جوجه کشی هچر

مقایسه دستگاه جوجه کشی ستر و دستگاه جوجه کشی هچر

این دو دستگاه از نظر ظاهری کانلا مشابه یک دیگر هستند به گونه ای که هر دو دارای یک عایق کارا نسبت به فضای بیرون دستگاه جوجه کشی ، فن ، رطوبت ساز ، گرماساز هستند تنها تفاوت اساسی ...

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 3