چگونه جوجه تا 24 ساعت پس از تولد بدون مصرف خوراک زنده می ماند؟

چگونه جوجه تا 24 ساعت پس از تولد بدون مصرف خوراک زنده می ماند؟

جنین در اطراف زرده رشد می‌کند و به‌ مرور زرده توسط رشد شکم جوجه احاطه‌ شده و و در نهایت از طریق بند ناف وارد محوطه شکمی جوجه می‌شود. باقیمانده زرده که وارد بدن جوجه می شود 24 تا 48 ساعت پس از تولد جوجه می‌تواند احتیاجات غذایی جوجه را تأمین کند.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 9 و 5