دستگاه جوجه کشی تحولی عظیم در صنعت پرورش طیور

دستگاه جوجه کشی تحولی عظیم در صنعت پرورش طیور

دستگاه جوجه کشی یک ابزار جوجه کشی مصنوعی است. درواقع با الگو گرفتن از رفتار طبیعی پرنده کرچ و با کمک فناوری فرایند تبدیل تخم به جوجه را بجای مرغ کرچ یک ماشین جوجه کشی تمام خودکار انجام می‌دهد.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 7 و 4