خروس لاری و نکات مهمی درباره جوجه کشی ، پرورش و نبرد

خروس لاری و نکات مهمی درباره جوجه کشی ، پرورش و نبرد

خروس لاری در اساطیر کهن ایران ، اولین پرنده ای است که توسط کیومرث ( اولین پادشاه پیشدادیان ) به ایرانیان هدیه شد و از آن پس با انسان و کنار او ماند . جنگ خروس لاری یکی از قدیمی ترین بازی های نمایشی بشر و متعلق به عصر کلاسیک با قدمتی 6000 ساله است و سوابق کهن آن به احتمال قریب به اتفاق به آسیا باز می گردد .

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 9 و 3