هفت موقعیت خطرناک جنین در تخم با خروج از دستگاه جوجه کشی

هفت موقعیت خطرناک جنین در تخم با خروج از دستگاه جوجه کشی

در فرایند جوجه کشی توسط دستگاه جوجه کشی با توجه به پارامترهایی نظیر دما رطوبت یا چرخش تخم احتمال دارد با موقعیت های گوگناگونی از جنین داخل تخم رو به رو شویم .در ادامه 7 مورد از موقعیت های غیر طبیعی جنین داخل تخم را که اغلب منجر به مرگ جنین می شوند را بهتر بشناسیم

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 7 و 2