دانه جو در تغذیه طیور

دانه جو در تغذیه طیور

جو غله ای با انرژی و پروتئین متوسط می باشد که خصوصیات آن بیشتر بین یولاف (جو دو سر) و گندم قرار دارد. قابلیت هضم جو در پرندگان جوان کمتر می باشد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 1 و 6