گندم در تغذیه طیور

گندم در تغذیه طیور

گندم در اکثر کشورها به عنوان منبع اصلی انرژی در جیره های طیور مورد استفاده قرار می گیرد. گندم ها را به طور سنتی به ارقام زمستانه و بهاره تفکیک می کنند.

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 3 و 3